Detail předmětu

Project Management

FP-BPMAEAk. rok: 2023/2024

Struktura předmětu je založena na životním cyklu projektu. Projdeme postupně jednotlivé fáze projektu a na praktických ukázkách konkrétního projektu budou vysvětleny metody, které se v daných etapách využívají. Studenti porozumí jednotlivým metodám projektového řízení a budou vědět, kdy je vhodné kterou metodu použít. S tím souvisí pochopení vstupních informací, které jsou nutné k sestavení daných metod a co na ně v projektu navazuje. Obsah kurzu vychází z mezinárodních standardů projektového řízení International Project Management Association (IPMA), Project Management Institute (PMI) a Project IN Controlled Environements (PRINCE2).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je nutné vypracování týmové semestrální práce a její obhajoba. Zkouška je formou testu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Studenti s individuálním studijním plánem mají stejné podmínky.
Účast na přednáškách není povinná, ale je doporučená, neboť na vysvětlenou problematiku bude přímo navazovat obsah cvičení. Účast na cvičeních je povinná. Studenti ve cvičeních prezentují dílčí výstupy semestrální práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty pochopit terminologii z oblasti projektového řízení a na základě strategie podniku stanovit cíle projektů. Projektové cíle jsou stanovovány za účelem inovací a změn a přímo podporují strategické cíle společnosti. Dalším z cílů je naučit absolventy nástroje a techniky projektového řízení z oblastí kontextové, technické a behaviorální, které nezbytné pro práci projektového manažera.

Studenti pochopí komplexnost projektového řízení a nutnost používat jeho metody při realizaci projektů v podnicích. Uvědomí si, jak je důležité stanovit si na začátku cíl a hranice projektu, kritéria úspěšnosti projektu, definovat zainteresované strany a jejich požadavky. Ujasní si základní principy projektového řízení, seznámí se s metodami a budou chápat procesy řízení projektů.

Základní literatura

LEYSTER, A. Project Management, Planning and Control, 6th Edition. 2014. ISBN 978-0-08-098324-0. (EN)
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Sixth edition. Pennsylvania: PMI, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. (EN)
SCHWALBE, K. An Introduction to Project Management. 2015. ISBN 978-1505212099. (EN)
IPMA “Individual Competence Baseline” Version 4.0. International Project Management Association. 2015. ISBN (pdf): 978-94-92338-01-3. (EN)

Doporučená literatura

MULHACY, R. PMP® Exam Prep 8th Edition. 2013. 624 p. ISBN 978-1-932735-65-9. (EN)
Practice Standard for Earned Value Management. Project Management Institute, 2011. 80 p. ISBN 978-1-935589-35-8. (EN)
HERMARIJ, J. Better Practices of Project Management Based on Ipma Competences. 2013. 692 p. ISBN 978-90-87537-17-3. (EN)
GREENE, J. and A. STELLMAN. Head First PMP. 2013. 894 p. ISBN 978-1-4493-6491-5. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor