Detail předmětu

Project Management

FP-EpmPAk. rok: 2023/2024

Studenti budou seznámeni s principy a metoda mi používanými v projektovém managementu a získají znalosti z oblasti řízení projektů v podnikání.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti z managementu, komunikace a soft skills.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti budou hodnoceni pomocí písemné zkoušky, která bude zaměřena na ověření znalostí získaných během výuky a také studiem zadaných materiálů.
Účast studentů bude kontrolovaná na výuce.

Učební cíle

Studenti po absolvování předmětu získají znalosti ohledně řízení projektů v podnikání.
Řízení projektů, vedení týmů, řízení vztahů se zainteresovanými stranami a soft skills potřebné pro projekty.

Základní literatura

BERKUN, S. (2008), Making Things Happen: Mastering Project Management. 1. edition. Published by O’Reilly Media. ISBN 978-0596517717 (EN)
LESTER, A. (2014), Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. Killington, Oxford, UK: Elsevier Ltd. ISBN 978-0-08-098324-0. (EN)
HERMARIJ, J. (2010), Better Practices of Project Management Based on IPMA-C and IPMA-D. 2.edition. Published by van Haren Publishing. ISBN 978-9087536473 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor