Detail předmětu

Management informačních sítí

FP-IminsPAk. rok: 2023/2024

Předmět má za úkol seznámit studenty s prostředky, metodami a postupy analýzy a řízení komunikačních sítí. Dekompozicí systému komunikační sítě se naučí studenti definovat jednotlivé prvky sítě, analyzovat jejich chování. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a schopnostmi implementovat vhodné metody a postupy pro optimalizaci funkce komunikačních sítí a rozvinout v této oblasti jejich řídící schopnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oblasti operačních systémů, matematické logiky, číselných soustav.
Rozšířené znalosti z oblasti počítačových sítí zvláště z oblasti komunikace a protokolů linkové, síťové, presentační a aplikační vrstvy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení je pro všechny formy a typy výuky shodné (včetně ISP)
Požadavky pro zápočet: splnění úkolů cvičení, vypracování semestrální práce na zadané téma.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky: ústní – při ústní zkoušce student obdrží náhodně dvě otázky, na které má vymezený časový prostor 20 minut na přípravu. Vlastní zkouška probíhá diskusí nad otázkami.
Výsledné hodnocení je váženým aritmetickým průměrem s těmito váhami:
Hodnocení semestrální práce 30 %
Ústní zkouška 70 %
V případně nemožnosti vykonání zkoušky kontaktně, bude zkouška vykonána on-line prostřednictvím MS Teams. Nutnou podmínkou je funkční kamera na straně klienta.
Výuka není kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technologiemi v managementu počítačových komunikací a počítačových sítí.
Studenti budou znát základní principy managementu počítačových sítí a to jak z oblasti jejich navrhování a výstavby tak i z hlediska principů komunikace.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni navrhovat proaktivní management počítačové sítě, řešit problémy komunikací v počítačových sítích.

Základní literatura

CLEMM, A.: NETWORK MANAGEMENT FUNDAMENTALS. CISCO PRESS 2006. ISBN 978-1587201370. 552S. (EN)
BLACK, U.: Network Management Standards. Mcgraw-Hill 1992. ISBN 978-0070055544. 400s. (EN)
KRETCHMAR, J.M., DOSTÁLEK, L.: Administrace a diagnostika sítí, Computer Press 2005, ISBN: 80-251-0345-5. 216s. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. konzultace

- Definování počítačové sítě a jejich prvků
- Nástroje managementu sítě na úrovni fyzické vrstvy
- Protokoly a nástroje managementu sítě na úrovni linkové vrstvy
- Protokoly a nástroje managementu sítě na úrovni síťové vrstvy
- Protokoly a nástroje managementu sítě na úrovni transportní vrstvy

2. konzultace
- Protokoly a nástroje managementu sítě na úrovni aplikační vrstvy
- Nástroje managementu uživatelů
- Analýza informačních procesů sítě
- Přiřazení jednotlivých prvků sítě jako zdrojů informačních procesů

3. konzultace
-  Návrh analytických prostředků pro sledování kritických zdrojů
- Analýza zátěže zdrojů
- Návrhy optimalizace síťové infrastruktury
- Management sítí na úrovni podniku

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Instalace a konfigurace virtuálního prostředí, nastavení sítí
3.-4. Instalace, nastavení a management síťových služeb
5.-6. Instalace a management Active Directory
7.-8. Správa uživatelů, autentizace, autorizace, audit
9.-10. Správa profilů a osobních adresářů
11.-12. Práce s GroupPolicy
13, Prezentace projektů

Elektronické učební texty

prezentace (cs)
Zadání semestrální práce (a vzorové práce) (cs)
Videozáznam přednášek z předmětu (cs)