Detail předmětu

Profesní angličtina 1

FP-PA1KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na charakteristické struktury odborné komunikace, slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Centrum jazykového vzdělávání (CJV)

Vstupní znalosti

Zkouška z jazyka anglického na středně pokročilé úrovni (intermediate, B1 dle CEFR).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška: test, poslech, práce s textem

Zakončení předmětu v případě studentů se schváleným individuálním studijním plánem:
Zkouška: test, poslech, práce s textem

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
Zkouška: test, poslech, práce s textem


Prezence na soustředěních a průběžná příprava studentů jsou systematicky kontrolovány. Velká část studia je organizována formou samostudia.

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit studenty pro odbornou komunikaci v ekonomických profesích.


Profesní angličtina je kurz na úrovni upper-intermediate (B2 dle CEFR), zaměřený na rozvoj jazykových dovedností v obchodní angličtině. V rámci kurzu studenti rozšíří svou slovní zásobu a zvýší své jazykové kompetence v kontextu ekonomických profesí.

Základní literatura

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL, John ROGERS a Lewis LANSFORD. Market leader: upper intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2012. ISBN 978-1-4082-3709-0. (EN)

Doporučená literatura

MASCULL, B: Business Vocabuary in Use Advanced, CUP 2010 (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning