Detail předmětu

Zahraniční studijní stáž pro doktorandy

FaVU-3STAZAk. rok: 2023/2024

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Stáž v délce minimálně jednoho měsíce na zahraniční instituci mezi třetím a šestým semestrem studia absolvuje doktorand na základě žádosti, ke ktéré se vyjadřuje školitel a předseda oborové rady. Součet délky stáží na zahraničních institucích ve standardní době studia nesmí překročit délku jednoho roku. Případné výjimky povoluje oborová rada.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Stáž je uznána po splnění podmínky oficiálního výjezdu na zahraniční instituci v délce minimálně 1 měsíce (v rámci studijního pobytu ERASMUS+, pracovní stáže ERASMUS+, v rámci programu FREEMOVER atp.).
Pobyt na zahraniční instituci je nutné doložit oficiálními dokumenty (např. Confirmation of ERASMUS+ Study Period atp.). Více informací podává zahraniční oddělení fakulty.

Učební cíle

Navázání mezinárodních odborných kontaktů, získání zahraničních zkušeností, zlepšení jazykových znalostí.
Navázání mezinárodních odborných kontaktů, získání zahraničních zkušeností, zlepšení jazykových znalostí.

Základní literatura

Monografické publikace, sborníky a periodika dle individuálního zaměření jednotlivých studentů DSP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 2. ročník, letní semestr, povinný