Detail předmětu

Oborový ateliér II - Sochařství 2 - letní

FaVU-B2S2-LAk. rok: 2023/2024

Socha - vertikála a její horizontální prostorové vymezování /ateliér/.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Stavba sochy - měřítko prostoru já - vzájemné ovlivnění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet  je udělen na základě prokazatelné 90% účasti na předchozích konzultacích a tomu odpovídajícímu pracovnímu nasazení v ateliéru během celého semestru.

Zkouška je udělována v rozsahu A-F.  Podmínky udělení zkoušky: 

1 - povinná fyzická účast na zkoušce.
2 - portfolio A4, dokládající dosavadní tvorbu studenta, včetně dokumentace procesu vzniku předkládané klauzurní práce během celého semestru. Portfolio bude podepsané a u fotografií budou popisky (název, rok, ročník, technika, materiál, rozměry: "výška x šířka x hloubka")
3 - vytištěná oficiální popiska s krátkou písemnou obhajobou, která bude u klauzurní práce.
4 - způsob instalace klauzurní práce bude její nedílnou součástí, včetně celkové ateliérové instalace, dokládající schopnost komunikace studenta s ostatními spolužáky.
5 - schopnost obhájit klauzurní práci před klauzurní komisí.

 


Systematičnost práce v komunikaci.

Učební cíle

Práce v prostoru skrz dotyky sebe.
Praktické výstupy – schopnost sebereflexe.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.sculpture.org/
www.digitalmeetsculture.net/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html
Isaac Newton; Gravitační zákon (CS)

Doporučená literatura

Miroslav Petříček jr.; Znaky každodennosti aneb řeči téměř o ničem
Gilles Lipovetsky; Éra prázdnoty
Časopis Kunstforum

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vertikála - gravitace bodu - prostorová rezonance - fixace - zhmotnění.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.