Detail předmětu

Oborový ateliér II - Sochařství 2 - zimní

FaVU-B2S2-ZAk. rok: 2023/2024

Vertikála jako socha - stavebnost, stabilita /ateliér/.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Vstupní znalosti

Technické předpoklady - základy statiky a stability.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet  je udělen na základě prokazatelné 90% účasti na předchozích konzultacích a tomu odpovídajícímu pracovnímu nasazení v ateliéru během celého semestru.

Zkouška je udělována v rozsahu A-F.  Podmínky udělení zkoušky: 

1 - povinná fyzická účast na zkoušce.
2 - portfolio A4, dokládající dosavadní tvorbu studenta, včetně dokumentace procesu vzniku předkládané klauzurní práce během celého semestru. Portfolio bude podepsané a u fotografií budou popisky (název, rok, ročník, technika, materiál, rozměry: "výška x šířka x hloubka")
3 - vytištěná oficiální popiska s krátkou písemnou obhajobou, která bude u klauzurní práce.
4 - způsob instalace klauzurní práce bude její nedílnou součástí, včetně celkové ateliérové instalace, dokládající schopnost komunikace studenta s ostatními spolužáky.
5 - schopnost obhájit klauzurní práci před klauzurní komisí.

 


Pravidelná docházka za prací v ateeliéru.

Učební cíle

Úvod do studia sochařství: prostorový objekt – ateliér.
Schopnost vystavění „sochy“ v libovolném materiálu.

Základní literatura

H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.sculpture.org/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html
Frel J.; Počátky řeckého sochařství (CS)
Olga Palagia, J.J. Pollitt: Personal styles in Greek Sculpture (CS)

Doporučená literatura

Časopis Kunstforum
Časopis Sculptor
Jan Patočka; Tělo, jazyk, společenství, svět

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kánon - sedm hlav – sněhulák.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.