Detail předmětu

Oborový ateliér I - Sochařství 1 - letní

FaVU-B1S1-LAk. rok: 2023/2024

Studium je zaměřené na klasické sochařské disciplíny: portrét, figura, reliéf, drobná plastika, monumentální sochařství, s důrazem na materiály od tradičních po nová média.
Během bakalářského programu jsou studenti vedeni od studií figury podle živého modelu, spolupráci s architekty, k volné práci na vlastní téma.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného prvního semestru studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ateliérová zkouška.
Účast ve výuce je povinná.

Učební cíle

Seznámit se základy potřebnými ke studiu v ateliéru.
Znalost širšího uměleckého kontextu ateliéru.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Edward Lucie Smith - Artoday, 1995 Phaidon
Thelma Golden, Lynn M.Herbert, Robert Storr, Katy Siegel, art:21, Harry N.Abrams, inc., New York 2001
David Medek, Tomáš Medek. GVV Pardubice
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://digitalsculpting.net/
http://www.sculpture.org/
www.digitalmeetsculture.net/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání každý rok stejné. Úkolem je vytvoření dvou autoportrétů. První autoportrét má být v hlíně vymodelovaná co nejpřesnější studie a oproti tomu druhý autoportrét je úplně volný, může být zpracován úplně svobodně a zcela nesochařsky. Smyslem úkolu je dát studentům čas a prostor k soustředění se na sebe.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.