Detail předmětu

Oborový ateliér I - Sochařství 1 - zimní

FaVU-B1S1-ZAk. rok: 2023/2024

Studium je zaměřené na klasické sochařské disciplíny: portrét, figura, reliéf, drobná plastika, monumentální sochařství, s důrazem na materiály od tradičních po nová média.
Během bakalářského programu jsou studenti vedeni od studií figury podle živého modelu, spolupráci s architekty, k volné práci na vlastní téma.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ateliérová zkouška.
Účast ve výuce je povinná.

Učební cíle

Úvod do studia v ateliéru.
Znalost základních ateliérových technologií.

Základní literatura

Edward Lucie Smith - Artoday, 1995 Phaidon
David Medek, Tomáš Medek. GVV Pardubice 1999
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://digitalsculpting.net/
http://www.sculpture.org/
www.digitalmeetsculture.net/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání je každý rok stejné. Studenti prvního ročníku mají vytvořit objekt, nebo zátiší a po té ho vymodelují v hlíně a odlijí do libovolného materiálu. Měli by umět objekt vysvětlit. Úkol slouží k tomu aby si noví studenti postupně zvykli na jiný způsob práce, komunikace, na nové prostředí, samostatnost a odpovědnost.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.