Detail předmětu

Doktorandské kolokvium 2

FaVU-3DOK2Ak. rok: 2023/2024

Veřejná prezentace/kolokvium představuje dosavadní výsledky a postup zpracování disertační práce všech studentů 1. a 2. ročníku studia. Doktorand je povinen podklad k přednášce dodat v elektronické verzi (ve formátu PDF nebo PowerPoint) k rukám studijní referentky pro doktorské studium nejpozději ve dvoudenním předstihu před veřejnou prezentací. Dodaný soubor se stává součástí doktorandovy dokumentace studia. Veřejná prezentace je zahájena stručným představením doktoranda jeho školitelem, po kterém následuje vlastní prezentace, v níž doktorand seznámí přítomné s problematikou disertační práce a se současným stavem řešení – tj. s dosavadními výsledky v oblasti tématu disertační práce. Prezentace by neměla přesáhnout 15 minut, další prostor je věnován diskuzi přítomných s doktorandem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium udělené na základě veřejné prezentace disertačního projektu.
Povinná prezentace a diskuze.

Učební cíle

Cílem veřejné prezentace/kolokvia je představit dosavadní výsledky a postup zpracování disertační práce a náležitou formou je dokladovat.
Schopnost veřejně prezentovat postup v řešení disertační práce.

Základní literatura

Monografické publikace, sborníky a periodika dle individuálního zaměření jednotlivých studentů DSP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK3 , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Dle zaměření studující/ho.