Detail předmětu

Proseminář akademické práce

FA-SAK-TEAk. rok: 2023/2024

Předmět seznámí studenty se základy akademické práce v prostředí architektury. Vysvětlí, co je to výzkum, co může být jeho cílem, a jaký je jeho vztah k navrhovaní. Představují se různé výzkumné rámce a metody, jakož i to, proč je text nezbytným nástrojem zprostředkování výsledků jakéhokoli výzkumu. Klade se proto důraz na to, aby si studenti osvojili parametry akademického textu, práci se zdroji a pravidla jejich citování, a zároveň aby pochopili důvody ustálení určité formy psaní v akademickém prostředí. Důležitý prostor je na hodinách věnován aktivní participaci studentů, kteří tak získají potřebné zkušenosti s akademickou prací prostřednictvím analyzování a následného společného diskutování vybraných akademických textů a psaním návrhu vlastního výzkumu. Návrh bude mít formu akademického odborného textu (eseje) odevzdaného v závěru semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast a aktivní participace na minimálně 80% seminářů. Neúčast je třeba nahradit samostudiem. Udělení zápočtu předpokládá prezentování a odevzdání eseje. 

Písemná práce hodnocená zápočtem, jejímž obsahem bude návrh vlastního výzkumného záměru.

Učební cíle

Osvojení si základů akademické práce a schopnosti navrhnout samostatný výzkum v oblasti architektury i s přesahem do jiných vědných oborů. Studenti budou schopni rozeznat kvalitní odborný text, osvojí si základy akademického psaní a jeho etické zásady.
 • Student zná hlavní směry sociálně-vědného výzkumu a je schopen je kriticky využít k reflexi vlastního oboru.
 • Student je schopen vyhledávat relevantní, kvalitní a odborné informace.
 • Student získá hlubší a odbornější znalosti potřebné pro vypracování odborných textů.
 • Student si osvojí základní metody vědecké práce a schopnosti práce s odbornou literaturou.
 • Student bude schopen kriticky uvažovat o nabytých znalostech v okruhu témat svého zájmu.
 • Student je schopný výsledky své práce úspěšně prezentovat jak psanou, tak mluvenou formou.

Základní literatura

GROAT, Linda N; WANG, David. Architectural research methods. Hoboken: Wiley, 2013. ISBN 978-0-470-90855-6. (EN)
WALLWORK, Adrian. English for Writing Research Papers. Springer Science + Business Media, 2011. ISBN 1441979212. (EN)
LUCAS, R. Research methods for architecture. Laurence King Publishing, 2016. (EN)

Doporučená literatura

ILYIN, Natalia. Writing for the Design Mind. Bloomsbury Visual Arts, 2019. ISBN: 978-1350034976. (EN)
MCCARTHY, Michael; O'DELL, Felicity. Academic vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7. (EN)
LEA, Diana; BULL, Victoria; WEBB, Suzanne; DUNCAN, Robert. Oxford learner's dictionary of academic English. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-433350-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NE_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace --- (do 2022) , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:

 • Úvod do výzkumu v architektuře: co můžeme zkoumat, jak souvisí navrhování s výzkumem.
 • Zvláštnosti akademického psaní v anglickém jazyce a zásady psaní odborných textů, struktura akademického textu.
 • Práce se zdroji a literaturou.
 • Rámce architektonického výzkumu a metody.
 • Pozorování, výzkumné téma a výzkumná otázka.
 • Prezentace výsledků akademické práce.
 

Seminář

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:

 • Úvod do výzkumu v architektuře: co můžeme zkoumat, jak souvisí navrhování s výzkumem.
 • Zvláštnosti akademického psaní v anglickém jazyce a zásady psaní odborných textů, struktura akademického textu.
 • Práce se zdroji a literaturou.
 • Rámce architektonického výzkumu a metody.
 • Pozorování, výzkumné téma a výzkumná otázka.
 • Prezentace výsledků akademické práce.

 

eLearning