Detail předmětu

Fashion in art and art in fashion

FaVU-1FaAfAk. rok: 2022/2023

Lidé mají přirozenou potřebu zkoumat vlastní tělo, kulturně s ním komunikovat; snaží se vyniknout z davu soukmenovců. Oděv, neoddělitelně spjatý s lidským tělem, má řadu funkcí, především ochranných. Další hodnoty oděvu jsou dynamicky proměnlivé v závislosti na módních trendech. Algoritmus je jednoduchý - člověk pod vlivem evolučního vývoje, pokroku, vlivem nových událostí a jevů odmítá zastaralé a směřuje k novému. Vzniká určitý trend, který opakuje, nastupuje pojem módy. Touha po kráse je jednou z lidských potřeb. K vytváření krásy v jakékoli kulturní podobě dochází v době, kdy ve společnosti převládají určité módní trendy a obecné názory. Kurz obrací pozornost na zlomové okamžiky v dějinách světové kultury a módy, na základní zákonitosti kulturního a historického vývoje lidstva neoddělitelné spojení lidského těla s uměním a módou. Studium předmětu poskytne možnost: získat ucelený systém poznatků o světovém kulturním, uměleckém a designérském historickém procesu, periodizaci, rysech vzniku a formování. Obrovské množství jevů, inovací, vynálezů ve světovém designu si zaslouží naši pozornost a hluboké studium. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolventi předmětu se orientují v požadavcích na utváření potřebných výtvarných a plastických představ a zavádění grafických a kompozičních prostředků s cílem dosáhnout výraznosti designérského projektu; budou schopni prokázat dovednosti analyzovat dialektiku vztahu mezi formou a stylem v různých historických obdobích uměleckého vývoje umění a designu. 

Prerekvizity

Zájem o dějiny hmotné kultury, design a odívání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je kombinací fronátlních přednášek doprovozených prezentací obrazového materiálu a interaktivních metod (diskuzí a krátkých dvičení).

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:

- plnění praktických úkolů v průběhu kurzu;

- vytvoření portfolia.

Osnovy výuky

- Umění - móda - lidské tělo - dekorace

- Účesy - body zvratu

- Trend deformace těla v módě

- První kalhoty, pracovní ochranné oděvy, historie džínů

- Historie vojenského odívání, design moderní uniformy

- Historie sportovního oblečení, kalhoty v dámském šatníku

- Kožešiny v historii a módě, technologie

- Umění lidového oděvu, národní motivy v módě

- Ošklivá móda, vzpoura proti "čistému a krásnému"

- Biomimikry, bionický přístup v designu a módě

- Parametrické, kombinatorické modelování oděvů

- Voňavá móda, design vůní Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Učební cíle

Předmět je zaměřen na studium vztahů mezi pojmy kultura, umění, design a móda. Absolvování kurzu studujícím umožní:

- určit příslušnost jednotlivých designových produktů k určitým uměleckým směrům a stylům, určit jejich místo v celkových dějinách umění a designu;

- analyzovat dialektiku vztahu mezi formou a stylem v různých historických obdobích uměleckého vývoje umění a designu;

- zdůvodnit na základě teoretických znalostí pohled na design, myšlenku a umělecké prostředky jejího ztvárnění v tvůrčích projektech designu. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá pravidelně v učebně určených rozvrhem. Vyžadována je docházka alespoň 80%.

Doporučená literatura

Hartt, Frederick. Art : a history of painting, sculpture, architecture / Frederick Hartt. -4th ed. p. 601. Includes bibliographical references and indexes. Fourth Edition 1993 Copyright © 1989, 1993 Harry N. Abrams, Inc. Published in 1993 by Harry N. Abrams, Incorporated, New York A Times Mirror Company (EN)
HISTORY of the WORLD in 1,000 OBJECTS. First published in the United States in 2014, by DK Publishing, New York, New York 2014, Copyright © 2014 Dorling Kindersley Limited (EN)
ELEANOR C. MUNRO, The Encyclopedia of Art: PAINTING, SCULPTURE, ARCHITECTURE, AND ORNAMENT, FROM PREHISTORIC TIMES TO THE TWENTIETH CENTURY, with a glossary of artists and art terms © Copyright 1961 by Western Publishing Company, Inc. Published by Golden Press, New York, N Y. Eighth Printing, 1971 (EN)
Philip Parker, World History from the Ancient World to the Information Age Copyright © 2014 Dorling Kindersley Limited by DK Publishing, New York, p.418 (EN)
The Encyclopedia of World History, Sixth edition. Peter N. Stearns, general editor. Copyright © 2001 by Houghton Mifflin Company. Maps by Mary Reilly, copyright © 2001 by Houghton Mifflin Company (EN)
Encyclopedia of society and culture in the ancient world / Peter Bogucki, editor in chief p. 1381 Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8160-6941-5 (acid-free paper) 1. Civilization, Ancient—Encyclopedias. I. Bogucki, Peter I. 2007 (EN)
Encyclopedia of ancient Asian civilizations / Charles F. W. Higham. p.465, Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-4640-9 1. Asia—Civilization—Encyclopedias. I. Title. 2003 (EN)
Encyclopedia of society and culture in the medieval world / Pam J. Crabtree, editor in chief. p.1283, Includes bibliographical references and index. ISBN-13: 978-0-8160-6936-1 (set) ISBN-10: 0-8160-6936-0 (set) 1. Civilization, Medieval—Encyclopedias. 2. Civilization—History—Encyclopedias. I. Crabtree, Pam J. CB351.E53 2008 (EN)
Encyclopedia of the medieval world / Edward D. English. p.881, Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-4690-5 (set) (alk. paper) ISBN 0-8160-4688-3 (vol. 1)—ISBN 0-8160-4689-1 (vol. 2) 1. Middle ages—History—Encyclopedias. 2. Civilization, Medieval—Encyclopedias. I. Title. 2004 (EN)
Encyclopedia of Painting. Painters and Painting of the World from Prehistoric Times to the Present Day / Published by Crown Publishers, Inc., Prepared and produced by Chanticleer Press, New York, Fourth Revised Edition, 1979, p.518 (EN)
History of Modern Design. Laurence King. David Raizman, 2010 – 432 (EN)
History of Design: Decorative Arts and Material Culture, 1400–2000 Hardcover – Illustrated, December 10, 2013 – 698 (EN)
Design, History and Time. New Temporalities in a Digital Age. Zoë Hendon (Anthology Editor), Anne Massey (Anthology Editor) 2019 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor