Detail předmětu

Stavební stroje (R)

FAST-NWA022-AAk. rok: 2022/2023

Mechanizace stavebních prací, stroje a strojní zařízení dle technologických etap u objektů pozemního i inženýrského stavitelství, stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot a materiálů, dálkové řízení strojů, stroje a zařízení pro provádění oprav, rekonstrukcí a údržbu, skládkování, demolice, recyklace, předpisy pro provoz stavebních strojů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví,základní informace o funkci a využití strojů a strojních sestav.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2. Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3. Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4. Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů pozemního stavitelství.
5. Speciální stavební stroje pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů inženýrského stavitelství.
6. Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7. Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8. Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

WINKLER, Greg. Recycling Construction & Demolition Waste. New York: McGraw-Hill Professional, 2010. 978-0071713382

(EN)

Caterpillar Performance Handbook. Peoria, Illinois: Caterpillar, English Performan, 2012. SEBD0351-42

(EN)

Doporučená literatura

MOTYČKA, Vít a Jaromír ČERNÝ. Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-505-1

(CS)

HENKOVÁ, Svatava. Stavební stroje. Studijní opora. Brno: FAST VUT, 2017.

(CS)

ZAPLETAL, Ivan, Miloš BŘOUŠEK a kol. Inženýrské stavby – technologie. Bratislava: STU v Bratislavě, 1998. ISBN 80-227-1156-X

(CS)

SLIVKA, Vladimír a kol. Těžba a úprava silikátových surovin. Ostrava: Silikátový svaz Ostrava, 2002. 80-903-1130-X

(CS)

KAŠPAR, Milan a Věra VOŠTOVÁ. Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. ČKAIT, 2001. 80-863-6461-5

(CS)

VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. 80-200-1045-9

(CS)

MARŠÁL, Petr. Stavební stroje. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 80-214-2774-4

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy. 2. Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap. 3. Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů. 4. Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů pozemního stavitelství. 5. Speciální stavební stroje pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů inženýrského stavitelství. 6. Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení. 7. Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace. 8. Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s předmětem a požadavky na jeho absolvování. Seminární práce – individuální zadání – investiční záměr pro pořízení strojů na zajištění práce vybrané technologické etapy. 2. Konzultace k individuálnímu zadání. 3. Zadání příkladu č. 1. Návrh strojní sestavy pro montáž objektu s variantním využitím automobilových a věžových jeřábů. 4. Konzultace k příkladu č. 1. 5. Exkurze do výrobny stavebních materiálů. 6. Odevzdání příkladu č. 1, konzultace k seminární práci. 7. Prezentace seminárních prací – individuálních zadání. 8. Prezentace seminárních prací, závěrečný test.