Detail předmětu

Simulační modelování při analýze silničních nehod II

ÚSI-EDSM2Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na hlubší poznání možností vybraného simulačního programu řešením konkrétních nehodových dějů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Podmínkou studia předmětu je základní znalost fyzikálních veličin a zákonů, souvisejících s analýzou silničních nehod

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání klasifikovaného zápočtu je potřebná účast na cvičeních a odevzdání semestrální práce – zpracované zadané reálné dopravní nehody vybraným simulačním programem.
Účast ve cvičeních je kontrolována prezenční listinou.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání návyků při používání vybraného simulačního programu při řešení dopravních nehod.
Absolvováním předmětu si studenti osvojí používání vybraného simulačního programu při řešení reálné dopravní nehody.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Časopis Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno. (CS)
SEMELA, M. Analýza silničních nehod I. Brno: 2012.
SEMELA, M. Analýza silničních nehod II. Brno: 2012.
VIRTUAL CRASH verze 4.0, www.vcrash3.com, 2018
PC-CRASH verze 10.2, www.dsd.at, 2019

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je realizována v sedmi čtyřhodinových blocích jedenkrát za 14 dní:
1. a 2. Řešení rázu vozidel v prostředí simulačního programu - parametry rázu a jejich vliv na postřetový pohyb vozidla
3. a 4. Simulace reálné dopravní nehody
5. a 6. Zpracování semestrálního projektu - řešení zadané reálné dopravní nehody včetně následného posouzení možnosti odvrácení střetu
7. Odevzdání semestrální práce, hodnocení.

eLearning