Detail předmětu

Simulační modelování při analýze silničních nehod I

ÚSI-EDSM1Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na využití výpočetní, popř. měřicí techniky při analýze dopravních nehod a zjišťování škod na vozidlech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Podmínkou studia předmětu je základní znalost fyzikálních veličin a zákonů, souvisejících s analýzou silničních nehod

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba povinná účast na cvičeních a odevzdání semestrální práce (získání podkladů pro analýzu s podporou simulačního programu, vyřešení zadané úlohy v tabulkovém procesoru apod.)
Účast ve cvičeních je kontrolována prezenční listinou.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je seznámit studenty s dostupným SW a HW vybavením, umožňujícím provádění dílčích úloh při řešení dopravních nehod.
Absolvováním předmětu získají studenti dovednosti při práci s programy pro analýzu silničních nehod.

Základní literatura

Časopis Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. (CS)
SEMELA, M. Analýza silničních nehod I. Brno: 2012.
SEMELA, M. Analýza silničních nehod II. Brno: 2012.
VIRTUAL CRASH verze 4.0, www.vcrash3.com, 2018
PC-CRASH verze 10.2, www.dsd.at, 2019

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je realizována v sedmi čtyřhodinových blocích jedenkrát za 14 dní:
1. Měřicí a záznamová technika pro dokumentaci místa DN
2. Tabulkový procesor
3. Základy práce s PC-Crash
4. Základy práce s Virtual Crash
5. SW baliček znalce
6. Zpracování semestrálního projektu
7. Odevzdání semestrální práce, hodnocení.

eLearning