Detail předmětu

Analýza silničních nehod II

ÚSI-EDAN2Ak. rok: 2023/2024

Rozšíření teoretického základu analýzy silničních nehod k původním znalostem z předmětu Analýza silničních nehod I a aplikace těchto metod na konkrétní typy silničních dopravních nehod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Podmínkou studia předmětu je znalost základů mechaniky pohybu vozidel, zákonů zachování, Newtonových zákonů a jejich aplikace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínka zápočtu – získání alespoň 150 bodů z 200 možných (2×50 za průběžný test na cvičení cca v 5. a 9. týdnu semestru, 100 za semestrální projekt).
Písemná zkouška obsahuje analýzu reálné silniční dopravní nehody pomocí naučených metod.
Účast ve cvičeních je kontrolována prezenční listinou.

Učební cíle

Cílem je seznámení studentů se základními principy rázu, grafickými a početními metodami řešení rázu a s jejich aplikací na konkrétní řešené dílčí úlohy s následným využitím při komplexní analýze nehodového děje. Rovněž budou seznámeni s metodami měření s cílem získání podkladů pro řešení střetu vozidel, případně pohybu posádky ve vozidle.
Po absolvování předmětu bude student schopen analyzovat podklady pro analýzu střetu vozidel, rozhodnout o jejich kvalitě a případně navrhnout metody k jejich doplnění. Bude schopen vyhodnotit data z měření při jízdních manévrech vozidel a při nárazových zkouškách a následně s takto získanými podklady samostatně provést komplexní analýzu nehodového děje, stanovit technickou příčinu nehody a řešit možnosti odvrácení střetu ze strany jednotlivých účastníků.
Nad rámec vlastní analýzy nehodového děje bude mít student zkušenosti s používáním moderní techniky, používané při jízdních a nárazových zkouškách. Student s těmito dovednostmi může najít uplatnění mj. i ve výzkumných organizacích či v odděleních vývoje výrobců automobilů či prvků pasivní bezpečnosti pro automobilový průmysl.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

BRADÁČ, A a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. Brno, 1997
BURG, H., MOSER, A. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion, VIEWEG, 2. vydání 2009
HUGEMANN, W. a kol. Unfallrekonstruktion 1, 2, Schönbach - Druck GmbH, 1. vydání, 2007
PROCHOVSKI, L., UNARSKI, J., WACH, W., WICHER, J. Pojazdy samochodove - Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 2008
SEMELA, M. Analýza silničních nehod II. Brno: 2012.

Doporučená literatura

SHINAR, David. Traffic safety and human behavior. Bingley: Emerald, 2007. ISBN 978-0-08-045029-2.
Časopis: Soudní inženýrství (Forensic Engineering), AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno
KRAUSS, David A. a Paul L. OLSON. Forensic aspects of driver perception and response. Fourth edition. Tucson, Arizona: Lawyers & Judges Publishing Company, [2015]. ISBN 978-1-936360-33-8.
CASTRO, Cándida. Human factors of visual and cognitive performance in driving. Boca Raton: CRC Press, c2009. ISBN 978-1-4200-5530-6.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mechanika střetu vozidel
2. Stanovení EES a diagram rovnováhy hybností a impulsů
3. Grafické metody analýzy silničních nehod – MDRHI, metoda rhomboidního řezu, energetického prstence
4. Grafické metody analýzy silničních nehod – aplikace na konkrétních příkladech včetně čelního střetu s rotací
5. Grafické metody analýzy silničních nehod – metoda drhi+ees a metoda průniku pásem
6. Nehody za účasti motocyklů
7. Nehody osobních vozidel – nehody na křižovatce
8. Nehody s nákladními vozidly, nehody se zvířaty a za snížené viditelnosti
9. Havárie a převracení vozidel
10. Znalecký posudek k analýze silniční nehody, interpretace závěrů
11. Pojistné podvody
12. Simulační program a tabulkový procesor – jejich význam a podpora pro analýzu silničních nehod
13. Biomechanika a zranění osob, pohyb posádky, konzultace se soudním lékařem

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Analýza silničních nehod II (cs)

eLearning