Detail předmětu

Digitální obvody a mikroprocesory

FEKT-BPC-DOMAk. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje problematiku: Číselné a kódové soustavy pro digitální obvody. Logické funkce a jejich realizace, minimalizace. Přehled digitálních obvodů v různých technologiích. Digitální paměti. Programovatelná logická pole. Úvod do mikroprocesorové techniky. Zobrazení informace v počítači. Struktura a činnost vybraného mikroprocesoru. Instrukční soubor mikroprocesoru ve vazbě na jeho technické vybavení, vývojové prostředky. Vnitřní a vnější paměti, vstupní a výstupní bloky, programovatelné periferní obvody, připojování V/V zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Písemná a ústní zkouška.
Numerická a laboratorní cvičení. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámit studenty se základními digitálními obvody, jejich logickými funkcemi, aplikacemi a návrhem digitálních obvodů a systémů, s principy mikroprocesorů a mikrokontrolerů, základy tvorby softwarového vybavení a návrhu mikroprocesorových systémů.
Studenti jsou schopni navrhovat digitální obvody s integrovanými obvody a navrhovat a odlaďovat mikroprocesorové systémy, spojovat je s okolím a vytvářet pro tyto systémy softwarové vybavení.

Základní literatura

Brock J. LaMeres, Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL, 978-3030124885, 2019 (EN)
Gerardus Blokdyk, Digital Design A Complete Guide, 978-0655820697, 2019 Edition (EN)
TOCCI, R.J. a kol., Digital Systems 12th Edition, ISBN 978-0134220130, March 23, 2016 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning