Detail předmětu

Digitalizace průmyslu (Průmysl 4.0)

FSI-VI4Ak. rok: 2022/2023

Studijní předmět je reakcí na moderní koncept Industry 4.0 (Průmysl 4.0), který je současně koncepčním záměrem průmyslové automatizace EU. Odráží požadavky na výuku odborníků, kteří budou schopni navrhovat a realizovat výrobní digitalizované a inteligentní továrny a pracoviště s využitím postupů a technologií čtvrté průmyslové revoluce. Průmysl 4.0 reflektuje jasný trend moderního průmyslu, kterým je digitalizace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalost o tom co je to Průmysl 4.0 a vybrané praktické znalosti o PLC a IoT.

Prerekvizity

Předpokládá se obvyklá středoškolská počítačová gramotnost.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení, které je zaměřeno na praktické dovednosti.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti ve cvičení.

Učební cíle

Absolvent kurzu „Průmysl 4.0“ získá vstupní vědomosti o návrhu a optimalizaci průmyslových výrobních procesů s důrazem na využití PLC a internetu věcí (IoT), služeb, lidí, pro návrh automatizace s užitím informačních technologií a systémů umělé inteligence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, na cvičeních povinná. Výuka běží podle týdenních plánů. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Základní literatura

HANKEL, M.: Industrie 4.0: The Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0). ZVEI, Frankfurt am Main, 2015

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace AIŘ , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

A. Evoluce průmyslové revoluce a koncept Průmysl 4.0 (Industry 4.0), Kyberneticko- fyzikálních systémy a pokročilé informační technologie
B. Referenční model RAMI 4.0
C. Internet věcí (IoT), internet služeb a digitální ekonomika, Pokročilé ITC a Průmysl 4.0
D. případová studie: průmysloví a kolaborativní autonomní roboti, případová studie: aditivní technologie, případová studie: Informační bezpečnost, pracovní bezpečnost, QoS
E. Zvaná přednáška z praxe Průmyslu 4.0

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem cvičení je studenty seznámit s vybranou praktickou částí předmětu především prostřednictvím technologií PLC a IoT. Tématicky lze cvičení rozdělit na následující bloky:
A/ princip a využití internetu věcí (IoT)
B/ systém pro robotické simulace
C/ PLC

eLearning