Detail předmětu

Angličtina pro studium v zahraničí

FSI-0AZAk. rok: 2022/2023

Zkouška prověřuje jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni B2 a je určena pro studenty, kteří potřebují doložit svoji úroveň pro výjezdy do zahraničí v rámci Erasmus+.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku 0AZ, dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.

 

Prerekvizity

Předpokládá se aktivní znalost gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni B2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí studium jazyka.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška probíhá ústní formou. V první části musí student prokázat znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 formou vyplnění zadání se zdůvodněním použití gramatických struktur a frazeologie. Druhá část se tematicky zaměřuje na situace, se kterými se student může běžně setkat při studiu v zahraničí. Zkoušející formou spontánního rozhovoru bez přípravy ověřuje schopnost studenta aktivně používat slovní zásobu a gramatiku na úrovni B2, pohotovost reakcí, plynulost projevu, a fonetickou správnost. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Učební cíle

Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B2 s důrazem na dovednosti potřebné pro studium v zahraniční.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Doporučená literatura

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2008 (EN)
Raymond Murphy: English Grammar in Use 4ed With answers. CUP, 2012. ISBN: 978-0-521-18906-4 (EN)
Eales, Frances and Steve Oakes. Speakout. Upper Intermediate. Harlow: Pearson. 2011 (EN)
C. Redston , G. Cunningham, Face to Face Upper-Intermediate, 2007 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí studium jazyka.