Detail předmětu

Základy letu II

FSI-OZ2Ak. rok: 2022/2023

Statická a dynamická podélná stabilita. Neutrální bod, statická zásoba. Směrová statická stabilita. Příčná statická stabilita. Faktory ovlivňující příčnou statickou stabilitu - vzepětí a úhel šípu křídla. Dynamická stranová (směrová a příčná) stabilita - spirálová nestabilita, Dutch roll. Vliv těchto pohybů na na letové vlastnosti letounu. Řiditelnost a manévrovatelnost. Řízení klopení, zatáčení a klonění. Vyvažitelnost. Provozní omezení. Aerodynamika vrtulí. Mechanika letu základních režimů letu - ustálený horizontální let, stoupání, klesání a zatáčka. Let s asymetrickým tahem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní kritéria hodnocení letových vlastností atmosférického letounu. Kvalitativně i kvantitativně posoudit letové vlastnosti a dynamické chování letounu z hlediska pilotážního a optimálního využití letounu při praktickém létání.

Prerekvizity

Základy vysokoškolské matematiky - diferenciální a integrální počet, obyčejné diferenciální rovnice. Základy obecné mechaniky - silové účinky na tělesa,kinematika, dynamika prostorového pohybu tělesa. Základy aerodynamiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 95 % fyzická účast na všech formách výuky. Dále je třeba předložit zkompletované zadané úkoly v rámci cvičení a samostudia. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná a následná ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce, která může být uskutečněna formou testu. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Učební cíle

Cílem je objasnit základní problémy letových vlastností atmosférických letadel, seznámit budoucí piloty s otázkami stability a řiditelnosti letounu a naučit studenty posoudit vliv provozních parametrů a letových podmínek na letové vlastnosti letounu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinné a kontrolovaná účast třídní knihou. Minimálně 95%. Náhrada formou individuálně zadávaných souborů příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Základní literatura

EASA ATPL Ground Training Series: Principles of Flight. Book No 13, EASA-First Edition, Revised for NPA29. United Kingdom: CAE Oxford Aviation Academy, 2020 (EN)
Daněk, V.:Mechanika letu II, Letové vlastnosti, CERM, Brno, 2011. (CS)

Doporučená literatura

Daněk,V.- Filakovský,K. Základy letu. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 314 s. ISBN 80-7204-449-4. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rovnováha a stabilita ustáleného režimu letu.
2. Podélná statická stabilita. Neutrální bod, statická zásoba.
3. Podélná dynamická stabilita - rychlé a fugoidální kmity.
4. Směrová statická stabilita.
5. Příčná statická stabilita - vliv vzepětí a úhlu šípu křídla.
6. Stranová dynamická stabilita - spirálová divergence, Dutch roll.
7. Podélná a stranová ovladatelnost - řízení klopení, zatáčení a klonění.
8. Podélná obratnost - síla na násobek.
9. Vyvažitelnost letounu.
10. Provozní omezení - flutter, obratová a poryvová obálka.
11. Aerodynamika vrtulí - vznik tahu.
12. Základní režimy letu - ustálený horizontální let, stoupání, klesání a zatáčka.
13. Let s asymetrickým tahem.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rovnováha a stabilita ustáleného režimu letu.
2. Podélná statická stabilita. Neutrální bod, statická zásoba.
3. Podélná dynamická stabilita - rychlé a fugoidální kmity.
4. Směrová statická stabilita.
5. Příčná statická stabilita - vliv vzepětí a úhlu šípu křídla.
6. Stranová dynamická stabilita - spirálová divergence, Dutch roll.
7. Podélná a stranová ovladatelnost - řízení klopení, zatáčení a klonění.
8. Podélná obratnost - síla na násobek.
9. Vyvažitelnost letounu.
10. Provozní omezení - flutter, obratová a poryvová obálka.
11. Aerodynamika vrtulí - vznik tahu.
12. Základní režimy letu - ustálený horizontální let, stoupání, klesání a zatáčka.
13. Let s asymetrickým tahem.