Detail předmětu

Praxe 2

FSI-OX2Ak. rok: 2022/2023

Praxe 2, kde se předpokládá realizace části praktického výcviku k rozšíření dosavadní kvalifikace studenta, například o NIGHT (lety v noci za podmínek VMC), MEP (vícemotorové letouny), TOW (vleky kluzáků) nebo IR (lety podle přístrojů). S ohledem na finanční náročnost je volba typu nově získané kvalifikace dána volbou studenta a jeho vlastní volbou letecké školy, přičemž je možné využití zázemí VUT.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání praktické zkušenosti z letecké praxe, zvýšení kvalifikace či reálného náletu pilota.

Prerekvizity

Licence soukromého pilota letounů (PPL).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praxe ve schválené letecké škole.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude provedeno instruktorem vybrané letecké školy a předložením výcvikové dokumentace a případně získaných licencí.

Učební cíle

Realizovat zdokonalovací praktický výcvik ukončený zvýšenou kvalifikací (NIGHT, MEP, TOW, IR).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předložení docházkového listu z letecké školy a záznamů z provedených letů (zápisník letů).

Základní literatura

Nařízení EU 1178/2011 (PART-FCL) (CS)
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví (CS)

Doporučená literatura

CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teoretická příprava pro danou kvalifikaci
2. Praktický letecký výcvik.
3. Zápočtové zhodnocení a prezentace průběhu praxe.