Detail předmětu

Praxe 1

FSI-OX1Ak. rok: 2022/2023

Praxe 1 předpokládá minimálně jeden zahraniční let dle pravidel IFR na letadle VUT s nutnou pozemní předletovou přípravou, naplánováním letu, jeho praktickým provedením pod dozorem instruktora a s následným vyhodnocením. Student tuto praxi opět může realizovat v jakékoliv letecké škole nebo přímo pod vedením instruktorů VUT na letounu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání praktické zkušenosti s naplánováním a provedením letu.

Prerekvizity

Licence soukromého pilota letounů (PPL).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praxe v letecké škole.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude provedeno instruktorem vybrané letecké školy a předložením předletové přípravy a záznamu z provedení letu.

Učební cíle

Student se má seznámit se základními profesními postupy pro provedení letu na úrovni obchodního pilota.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předložení docházkového listu z letecké školy a záznamů z přípravy a provedení letu.

Základní literatura

Předpis L2 (2016): Pravidla létání L2, Praha MD ČR LIS. (CS)
Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011. (CS)
AIP ČR (http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm) (CS)
Předpis L 8168/I PROVOZ LETADEL – LETOVÉ POSTUPY (CS)
Předpis L 8168/III PROVOZ LETADEL – PROVOZNÍ POSTUPY LETADEL. (CS)

Doporučená literatura

Jeppesen GmbH: Operation Procedure, Theoretical Knowledge Manual ATPL. (EN)
Vinař M. : Provozní postupy 2004. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výběr letounu, seznámení se s letovou příručkou, výběr plánované tratě letu.(opakování/seznámení).
2. Navigační příprava pro provedení letu, Load scheet,plán potřebného paliva
3. Meteorologická omezení,minima, METAR a TAF zprávy.
4. Vybraná letiště, omezení a parametry, NOTAMy,poplatky,
5. Podání letového plánu a realizace letu.
6. Vyhodnocení provedeného letu.
7. Zápočtové zhodnocení a prezentace průběhu praxe.