Detail předmětu

Letecká legislativa a licencování personálu

FSI-OLIAk. rok: 2022/2023

Předmět seznamuje studenty se základním legislativním rámcem v letectví, tj. předpisy EU, Zákonem o civilním letectví, národními předpisy, směrnicemi pro letectví a ostatní legislativou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti právního rámce.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a obsahu jednotlivých norem.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro absolvování je udělení klasifikovaného zápočtu, a to na základě závěrečného, případně i průběžného testu.
Klasifikace se řídí pravidly ETCS.

Učební cíle

Studenti se seznámí s právním rámcem letectví a nezbytnými právními normami potřebnými pro výkon činnosti v letectví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je nepovinná.

Základní literatura

Normy EU, ČR a ICAO (CS)
EU standards, Czech standards and ICAO standards. (EN)

Doporučená literatura

Kulčák, L.: Letecký zákon a postupy ATC, CERM, Brno, 2006 (CS)
Brian F. Havel,B., F.,Sanchez, S., G.: The Principles and Practice of International Aviation Law, Cambridge University Press, 2014 (EN)
kol.:Učebnice pilota, Svět křídel, Cheb, 2022 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura národní a evropské zákonodárné moci a správy, závazných dokumentů a norem.
2. ICAO a její dokumenty.
3. EASA a legislativní postupy.
4. Evropské letecké normy.
5. Part FCL.
6. Part FCL.
7. Part FCL.
8. Part MED.
9. Zákon o civilním letectví a přidružené legislativní normy.
10. Předpisy řady L.
11. Provozní postupy leteckých škol.
12. Licencování personálu, kvalifikace a jejich prodlužování.
13. Závěrečný test.

eLearning