Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-PRP)

FSI-FDLAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na vedení studentů ve všech etapách zpracovávání bakalářské práce. Napomáhá studentovi při zpracování plánu práce, při rešeršních pracích, vyhledávání podkladů a studiu odborné literatury. Garant předmětu koordinuje práce, sleduje plnění termínů. Za odborné vedení prací jsou odpovědni jednotliví vedoucí bakalářských prací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V průběhu diplomového projektu získá student první zkušenosti nutné pro úspěšné zvládnutí vlastní samostatné tvůrčí práce na zadaném problému.

Prerekvizity

Předpokládají se odborné znalosti získané během předchozího oborového studia, které se tématicky vztahují k zadané bakalářské práci.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce na bakalářské práci, kterou kontroluje a dokládá vedoucí bakalářské práce a v neposlední řadě včasné odevzdání hotové bakalářské práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je konzultační pomoc a vedení studentů tak, aby bylo vytvářeno tvůrčí prostředí a předpoklady k úspěšnému zpracování a splnění termínu odevzdání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka, resp. postup prací je průběžně kontrolován vedoucím bakalářské práce, který ukládá studentům termíny kontrolovaných etap. Neúčast na plánované výuce se fyzicky nenahrazuje. Zadané úkoly student plní samostatně v jiném termínu, dle svých možností.

Základní literatura

Základní literatura je dána v zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura

Literatura je stanovena v zadání bakalářské práce.
Literature is specified in the assignment of thesis .

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplň výuky je individuální a je určena tématem zadání bakalářské práce a určuje ji vedoucí bakalářské práce.

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cosworth Electronics Ltd