Detail předmětu

Anglická letecká frazeologie

FSI-ELNAk. rok: 2022/2023

Základní kurz pro splnění podmínek pro užívání anglického jazyka pilotem při VFR letech. Jsou probrány používané obraty v následujících oblastech: zkratky, meteorologie, předpisy, letadlo, navigace, letiště, letové postupy, základy radiokorespondence, AFIS, odpovídač sekundárního radaru, tísňové a pilnostní zprávy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent by měl být po absolvování kurzu schopen složit odbornou zkoušku z angličtiny pro piloty VFR u Úřadu pro civilní letectví. Má základní praktické návyky z letecké anglické frazeologie na úrovni, která postačuje pro zahájení VFR letů s komunikací v angličtině.

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka - aktivní používání následujících gramatických jevů: slovosled, zápor v anglické větě, vazba There is/are, přítomný čas prostý+průběhový, budoucí čas prostý, minulý čas prostý, trpný rod a odpovídající slovní zásoba.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence na cvičeních, úspěšnost min. 50% ve dvou testech vždy po třetině probrané látky. Zkouška-písemná forma 50 otázek:40 radiotelefonních frází, 20 přeložit z angličtiny do češtiny a 20 z češtiny do angličtiny + vysvětlit jejich význam, 10 zkratek používaných v letectví - anglický význam + český překlad. Hodnocení studenta: správná odpověď + 2%, špatná odpověď 0%, výsledný součet určuje konečnou známku, dle nového klasifikačního předpisu.

Učební cíle

Zvýšit úroveň angličtiny z předchozích všeobecných kurzů v oblasti letecké frazeologie. Získat slovní zásobu potřebnou pro komunikaci letoun - pozemní stanice. Získat praktické návyky při použití standardní frazeologie a schopnost rozumět vysílání, které je zatíženo hlukem a poruchami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud podmínky k udělení zápočtu student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.

Základní literatura

Předpis L-Frazeologie (CS)
Horák, V. : Angličtina pro piloty VFR, Bez-air, Praha, 2009 (CS)

Doporučená literatura

Ellis,S.-Gerighty, T.: English for Aviation (for pilots and air traffic controllers), Oxford University Press, 2009 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zkratky
2. Meteorologie
3. Předpisy
4. Letadlo
5. Navigace
6. Letové postupy
7. Zásady radiotelefonu
8. AFIS
9. FIS
10. Řízené lety VFR
11. Tísňové a pilnostní zprávy+odpovídač sekundárního radaru
12. Letiště
13. Dodatek pro piloty vrtulníků

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Procvičení probrané látky formou komunikace letadlo-řídící věž při virtuálním řízení letu VFR.

eLearning