Detail předmětu

Provozní postupy

FSI-ELIAk. rok: 2022/2023

Působnost ANNEXu 6, definice s tímto ANNEXem související. Povinnosti provozovatele, nároky kladené na provoz. Specifikace předpisu JAR-OPS. Všeobecné požadavky a konkrétní požadavky JAR-OPS na žadatele o provoz obchodní letecké dopravy. Provoz za nepříznivých meteo. podmínek, požadavky na vybavení a přístroje, komunikační a navigační vybavení, údržbu letounů. Kritéria pro dálkové lety a omezení daná výkony letadla. Provozní postupy létání v prostoru NAT, funkce MMEL a MEL. Vznik námrazy, prevence námrazy a odmrazování letounů. Nebezpečí střetu s ptáky a jeho předcházení, snižování hluku, požár a kouř na palubě, střih větru, microburst, turbulence v úplavu, bezpečnost a ochrana před protiprávními činy, nouzová a bezpečnostní přistání, vypouštění paliva za letu, přeprava nebezpečného zboží, kontaminace dráhy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá znalost obsahu předpisu JAR-OPS a ANNEXu 6, která je nezbytná pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

Obecná Navigace, Letecký zákon a předpisy, Pravidla létání a letový provoz.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách.Zkouška je udělena na základě písemného testu v rozsahu 100 otázek. Doba trvání testu je 90 minut. Za každou správně zodpovězenou otázku je 1 bod. Podle dosaženého počtu bodů je studentovi zapsána známka.V případě, že student nesouhlasí s dosaženou známkou, má možnost ji opravit u ústního pohovoru, kde je studentovi položena otázka z celého rozsahu učiva.

Učební cíle

Seznámit studenty s problematikou a požadavky ANNEXu 6 a předpisu JAR-OPS.
Připravit studenty na praktické využívání provozních postupů v obchodní letecké dopravě. Připravit studenty k vykonání zkoušek u ÚCL pro získání ATPL(A).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou v této formě studia povinné. Při absenci vyšší než 80 % na přednáškách a cvičeních, musí student individuálně nahradit zameškanou část výuky. Absenční hodiny lze nahradit po dohodě s přenášejícím.

Základní literatura

EASA/EU-OPS 1: 2008, Document ES No.859/2008

Doporučená literatura

Vinklář M. : Provozní postupy (CS)
Letecká informační služba: L 6 Provoz letadel (CS)
ICAO: North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, 8th Edition, (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Všeobecné požadavky. Annex 6/L6.
2. JAR OPS. Požadavky navigace na dálkové lety.
3. Zvláštní provozní postupy a nebezpečí.
4. Provozní letový plán.
5. Transatlantický a polární let.
6. Odmrazování letounu, ochrana před námrazou.
7. Nebezpečí a předcházení střetu s ptáky.
8. Snižování hluku. Požár/kouř.
9. Dekomprese přetlakové kabiny.
10. Turbulence v úplavu. Střih větru, microburst.
11. Nouzová a bezpečnostní přistání.
12. Bezpečnost a ochrana před protiprávními činy.
13. Přeprava nebezpečného zboží. Znečištěné dráhy.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Práce s předpisem L6
2. Práce s předpisy JAR OPS
3. Práce s předpisy JAR OPS
4. Práce s letovou příručkou
5. Práce s letovou příručkou
6. Práce se seznamem povolených odchylek od draku
7. Práce se seznamem minimálního vybavení MEL
8. Provozní letový plán
9. Práce s North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual
10. Práce s North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual
11. Protihlukové postupy –práce s AIPy ČR
12. Protihlukové postupy –práce s AIPy ČR
13. Práce s předpisem L18