Detail předmětu

Letecký zákon a předpisy II

FSI-ELEAk. rok: 2022/2023

Definice a výkony, druhy letišť, značení letišť, údaje o letištích,fyzikální vlastnosti letišť, omezení a odstranění překážek, vizuální navigační prostředky, vizuální prostředky pro značení překážek,vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch,vybavení letišť, pohotovostní a ostatní služby, ekologie, exhalace,hluk, terminály a odbavení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace ve značení a kategorizaci letišť a překážek, určení údajů o letištích, výpočty vyhlášených délek, rozpoznání vizuálních navigačních prostředků, určení pohotovostních kategorií letišť.

Prerekvizity

Žádné speciální požadavky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: formou testu

Učební cíle

Seznámení se s obsahem předpisu L 14, objasnění definic vztahujících se k letištím, ověření teoretických znalostí a získání praktických znalostí z exkurze na letišti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud nejsou splněny podmínky k udělení zápočtu, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.

Základní literatura

Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014) - CS-ADR-DSN (EN)
Aerodrome Design Manual (Doc 9157), ICAO (EN)
Aerodrome Planning Manual (Doc 9184), ICAO (EN)

Doporučená literatura

Zákon o civilním letectví č. 49 / 1997 Sb. (CS)
AIP, Letecká informační příručka ČR (CS)
Předpis Letiště (L 14) (CS)
Annex 14 - Aerodromes, Volume I a II, ICAO (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Definice
2.Výkony
3.Druhy letišť
4.Značení letišť I
5.Značení letišť II
6.Údaje o letištích
7.Fyzikální vlastnosti letišť
8.Omezení a odstranění překážek
9.Vizuální navigační prostředky
10.Vizuální prostředky pro značení překážek
11.Vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch
12.Vybavení letišť
13.Pohotovostní a ostatní služby

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Definice
Výkony
Druhy letišť
Značení letišť I
Značení letišť II
Údaje o letištích
Fyzikální vlastnosti letišť
Omezení a odstranění překážek
Vizuální navigační prostředky
Vizuální prostředky pro značení překážek
Vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch
Vybavení letišť
Pohotovostní a ostatní služby

eLearning