Detail předmětu

Základy konstrukce letadel

FSI-DLTAk. rok: 2022/2023

Letoun a jeho části, trup letounu, druhy konstrukcí, silové namáhání, okna kabiny. Křídlo, druhy konstrukcí, zatížení křídla, prostředky zvýšení vztlaku a odporu. Stabilizační plochy, vertikální, horizontální, působící síly, třepetání, materiály. Přistávací zařízení, druhy, konstrukce, podvozková kola, tlumiče, kmitání podvozku. Řízení letadla, požadavky, síly v řízení, prostředky odlehčení, vyvažování, varovná zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti konstrukce letadel a soustav řízení letadel. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování prvotního leteckého výcviku.

Prerekvizity

Základní znalosti z nauky o materiálu, matematiky a fyziky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Klasifikovaný zápočet je na základě výsledku testu.

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům základní znalosti o konstrukci draku letounu a letadlových palubních soustav tak, aby pochopili jejich funkci z hlediska letových vlastnosti, spolehlivosti a bezpečnosti letového provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.

Základní literatura

AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012. (EN)
Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT, Praha, 2004. (CS)
Mikula J: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT, Praha, 2006. (CS)

Doporučená literatura

Čalkovský, A., Pávek, J., Daněk, V.: Konstrukce a pevnost letadel, I. a II. VA Brno,1985. (CS)
Kolektiv autorů: Učebnice pilota, Svět křídel, Cheb, 2019. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky kladené na letoun.
2. Zatížení působící na letoun. Manévry, poryvy, pozemní zatížení. Násobek.
3. Předpisy letové způsobilosti. Definice a pojmy. Obálky. Případy zatížení
4. Konstrukce křídla, vnější tvary, zatížení.

5. Mechanizace křídla. Klapky, sloty, spoilery, brzdy. Konstrukční řešení.
6. Jedno, dvou a více nosníkové konstrukce, pevnostní výpočet
7. Jednodutinová a vícedutinová konstrukce při obecném zatížení.
8. Zatížení spojů a závěsů
9. Vodorovné a svislé ocasní plochy. Konstrukční řešení a zatížení
10. Trup. Účel, požadavky a konstrukce trupu. Přetlakové kabiny. Příhradové konstrukce.
11. Řízení. Soustavy řízení. Konstrukce prvků řízení.
12. Pohonná jednotka, umístění motoru, motorové lože.
13. Přistávací zařízení. Požadavky, rozdělení a uspořádání. Zatížení a konstrukce podvozku.

eLearning