Detail předmětu

Letecká meteorologie

FSI-DLMAk. rok: 2022/2023

Aplikovaná meteorologie, zkoumající meteorologické prvky a jevy z hlediska jejich vlivů na letecký provoz a leteckou techniku. Obsahově je zaměřena na vlastnosti atmosféry a základní atmosférické jevy, které ovlivňují bezpečnost, hospodárnost, výkon, pravidelnost a komfort leteckého provozu. Meteorologická pozorování, služby, předpovědi a zprávy pro leteckou činnost. Rozebírají se meteorologické prvky a jevy z hlediska jejich vlivů na činnost letectva a leteckou techniku. Synoptické objekty: vzduchové hmoty, atmosférické fronty a tlakové útvary. Mezinárodní organizace a projekty k zabezpečení civilní letecké dopravy, pozorovací sítě. Letecké meteorologické informace: zprávy, výstrahy a předpovědi. Klimatografie letišť.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické poznatky z letecké meteorologie a dovednosti v praktickém využívání letecké meteorologické dokumentace potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

Základy termodynamiky, mechaniky letu a regionální geografie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Přednášky a cvičení jsou povinné. Podmínkou k udělení zápočtu je 80% účast na přednáškách a cvičeních. Absenční hodiny lze nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Zkouška je písemná. 

Učební cíle

Seznámit studenty s meteorologickými podmínkami jednotlivých fází letu a provozu na letištích. Vybavit studenty znalostmi o atmosférickém prostředí a meteorologickém zajišťování bezpečnosti a hospodárnosti civilního letectví se zřetelem na ekologické aspekty. Připravit studenty k vykonání zkoušek u ÚCL pro získání ATPL (A).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Základní literatura

EASA ATPL Ground Training Series: Meteorology. Book No 9, EASA-First Edition, Revised for NPA29. United Kingdom: CAE Oxford Aviation Academy, 2020. (EN)
EASA ATPL (A) Theory Training: Meteorology. 7th Edition. United Kingdom: Bristol Groundschool International Limited, 2020. ISBN 978-1-912679-23-2. (EN)

Doporučená literatura

DVOŘÁK, P.: Letecká meteorologie, 2. vydání. Cheb: Svět křídel, 2010. ISBN isbn978-80-8680-885-7. (CS)
H. M. Stationery Off.: Handbook of aviation meteorology, 1960. (EN)
LEXMANN, E.: Meteorológia pre športového pilota. 2. dopl. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. Edícia dopravnej literatúry. (SK)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Atmosféra, Tlak, Hustota

2. Tlakové systémy, Teplota, Vlhkost 

3. Adiabatika a stabilita, Turbulence 

4. Výškoměr, Větry, Výškové větry

5. Mraky, Tvorba mraků a srážky

6. Bouřky, Viditelnost, Námraza 

7. Vzdušná hmota, Okluze, Jiné cyklóny

8. Globální klimatologie, Místní větry a počasí, Oblastní klimatologie

9. Klimatologie na letových trasách, Satelitní pozorování 

10. Meteorologické zprávy o letišti (METARs) 

11. Předpovědi letišť terminálů (TAF), Mapy významného počasí a větru 

12. Varovné zprávy

13. Meteorologické informace pro letadla za letu

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Rozložení meteorologických prvků s výškou.
3.-4. Časový průběh vybraných meteorologických prvků.
5.-6. Přízemní a výškové povětrnostní mapy.
7.-8. Popis a analýza přízemního tlakového pole.
9.-11. Letecké meteorologické zprávy, mezinárodní kódy.
12. Exkurze na meteorologickou stanici.
13. Exkurze na meteorologickou radiolokační stanici.
Pozn.: Cvičení jsou organizována operativně k tématům přednášek, zčásti mají charakter samostatné práce studentů, zčásti charakter demonstrační.

eLearning