Detail předmětu

Spojení a letecká frazeologie

FSI-DLFAk. rok: 2022/2023

Předmět obsahuje základy standardních frází používaných v letectví, informace o předpisech, vážících se k letecké komunikaci, rozbor spojovacích předpisů vydaných státy ICAO.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost používat leteckou frazeologie.

Prerekvizity

Žádné zvláštní požadavky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá v písemné části zkoušky.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s teoretickými požadavky předpisů a naučit je praktickém používání standardní letecké frazeologie do úrovně letů VFR s rozšířením pro lety IFR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Základní literatura

Milan Kameník : Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), část Spojení (CS)
L-10/II Předpis o civilní letecké radiotelekomunikační službě, svazek II (Spojovací postupy) (CS)
L-Frazeologie (CS)
Henry Emery, Andy Roberts : Aviation English (EN)

Doporučená literatura

Henry Emery, Andy Roberts : Aviation English for ICAO compliance (EN)
Vladimír Horák, Denisa Foottit : Letecká angličtina (CS)
L-8400 Zkratky a kódy (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice. Zkratky řízení letového provozu.
2. Skupiny Q-kódů běžně používané v R/T spojení vzduch-země. Kategorie zpráv.
3. Vysílání písmen. Vysílání číslic. Vysílání času. Způsob vysílání.
4. Standardní slova a fráze. Radiotelefonní volací znaky pro letecké (pozemní) stanice včetně použití zkrácených volacích znaků. Radiotelefonní volací znaky pro letadla včetně použití zkrácených volacích znaků.
5. Předávání spojení. Postupy zkoušek slyšitelnosti/srozumitelnosti vysílání včetně stupnice srozumitelnosti. Požadavky potvrzování a zpětného opakování zpráv.
6. Radarová předpisová frazeologie I.
7. Radarová předpisová frazeologie II.
8. Radarová předpisová frazeologie III.
9. Postupy a frazeologie SELCAL, TCAS, ACARS.
10. Důležité výrazy meteorologických informací.
11. Předepsaná činnost při ztrátě spojení.
12. Tísňové a pilnostní postupy.
13. Obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice. Zkratky řízení letového provozu.
2. Skupiny Q-kódů běžně používané v R/T spojení vzduch-země. Kategorie zpráv.
3. Vysílání písmen. Vysílání číslic. Vysílání času. Způsob vysílání.
4. Standardní slova a fráze. Radiotelefonní volací znaky pro letecké (pozemní) stanice včetně použití zkrácených volacích znaků. Radiotelefonní volací znaky pro letadla včetně použití zkrácených volacích znaků.
5. Předávání spojení. Postupy zkoušek slyšitelnosti/srozumitelnosti vysílání včetně stupnice srozumitelnosti. Požadavky potvrzování a zpětného opakování zpráv.
6. Radarová předpisová frazeologie I.
7. Radarová předpisová frazeologie II.
8. Radarová předpisová frazeologie III.
9. Postupy a frazeologie SELCAL, TCAS, ACARS.
10. Důležité výrazy meteorologických informací.
11. Předepsaná činnost při ztrátě spojení.
12. Tísňové a pilnostní postupy.
13. Obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů.

eLearning