Detail předmětu

Angličtina v letectví II

FSI-DLAAk. rok: 2022/2023

Předmět seznámí studenty se zákl. údaji o letadle a jeho přístroj. vybavení, se zákl. údaji o letišti a zabezpečení letec. provozu, o meteorologii. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazyk. dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) v obec. jazyce na základě již získaných znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o hlav. částech letadla, o jeho motoru, přístroj.
vybavení, o navig. a letových přístrojích, manévrech, o meteorologii,
letištích a řízení letového provozu. Seznámit se s odlišnou
strukturou jazyka, používanou jen v letectví.

Prerekvizity

Znalost základní terminologie z aerodynamiky, hlavních částí letadla a jejich funkcí.
Komunikace v obecném jazyce o běžných situacích každodenního života.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Prezence ve cvičení. Získání min. 18 bodů (z 30 možných) při písemném testu.

Zkouška je písemná (80%) a ústní (20%).
1. písemná část - maximální počet bodů je 80. Pokud student dosáhne méně než 40 bodů,
u zkoušky nevyhověl.
2. ústní část - podmínkou je úspěšné absolvování písemné části zkoušky
- interview se zkoušejícím v rozsahu probrané gramatiky a odborné
terminologie.

Učební cíle

Seznámit studenty se zákl. terminologií z oblasti let. dopravy,
letec. provozu a letadel tak, aby je mohli aplikovat v praxi.
Úkolem je také rozšířit znalosti a zlepšit schopnost komunikace
v obecném jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud podmínky k udělení zápočtu student nesplní, může učitel v odůvodněných
případech stanovit náhradní podmínku.

Základní literatura

Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8
Sue Ellis and Terence Gerighty, English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers, OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-457943-8 (EN)

Doporučená literatura

Mgr. J.Kudličková: Studijní materiály: Sky Clear II, , 0
Straka-Straková: Anglické letecké texty, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aircraft Instruments and Accessories
2. Flight Instruments
3. Navigation Instruments
4. Power Plant Instruments
5. Service Inspection
6. Starting Procedure
7. Elementary Flight Manoeuvres
8. The Cockpit Control
9. Air Traffic Control
10. Meteorology
11. Weather Conditions
12. Aerodromes
13. Fear of Flying

Cvičení jazykové

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U7 - FIRE (Fire risk, Obligation, prohibition and permission)
2. U7 - FIRE (On-board fire, Language development)
3. U8 - Meteorology (Microburst, Airport disruption)
4. U8 - Meteorology (Stormy approach, Language development)
5. U9 - Landings (Touchdown, Landing gear and braking)
6. U9 - Landings (Undercarriage, Language development)
7. U10 - FUEL (Aviation and global warming, Gimli glider)
8. U10 - FUEL (Fuel icing, Language development)
9. U11 - PRESSURE (Blast, Types of damage)
10. U11 - PRESSURE (Emergency descent, Expressing consequences)
11. U12 - SECURITY (Air rage, Suspicious passengers)
12. U12 - SECURITY (Unlawful interference, Reporting)
13. Písemný test, zápočet

eLearning