Detail předmětu

Konstrukce a systémy letadel II

FSI-DKSAk. rok: 2022/2023

Rozvod elektrického proudu v letadle, elektrické obvody, druhy, činnost. Zdroje elektrického proudu, baterie, druhy, provoz, rizika. Generátory stejnosměrného proudu, princip činnosti, regulace a ochrana, startér-generátor. Generátory střídavého proudu, požadavky, činnost, konstrukce, pohon konstantních otáček. Rozvod elektrického proudu, sběrnice, signální tabla. Protipožární systémy, aktivní a pasivní ochrana, indikátory kouře a požáru. Kyslíkové vybavení letounu, vyvíječe kyslíku, nouzové vybavení v letounu, nouzové východy, evakuační skluzy. Konstrukce vrtulníků a jejich soustav.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti elektrických soustav letounů, ochranných a detekčních systémech, kystlíkové soustavě letadel. Dále pak v oblasti konstrukce vrtulnílů, rotorových hlav, a systémů řízení. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování teoretických zkoušek pro následný pilotní výcvik.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky a termodynamiky. Absolvování předmětu DLT- Základy konstrukce letadel a CKS - Konstrukce a systémy I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno účastí 80% ve cvičení a úspěšné zvládnutí závěrečného testu. Zkouška je písemná a ústní. Písemná část představuje teoretickou část a příklady z náplně předmětu DLT, CKS a DKS. Ústní části zkoušky představuje vyhodnocení písemné části a diskusi.

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům znalosti o soustavách letounu tak, aby pochopili jejich funkci z hlediska vlastnosti, spolehlivosti a bezpečnosti letového provozu. Dále pak základní informace k problematice konstrukce a soustav vrtulníků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval úkoly a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi s vyučujícím.

Základní literatura

Kulčák a kol: Učební texty ATPL(A) Všeobecné znalosti letounů 1. díl, CERM, Brno 2002. (CS)
AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012. (EN)

Doporučená literatura

Kyncl, L., Gruber, J.: Letadlové elektrické stroje, VA Brno, 1998. (CS)
Třetina, K.: Letadlové instalace I. a II. díl VA Brno, 1985. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systémy odmrazování, způsoby odstranění námrazy.
2. Palivové systémy, rozmístění a přečerpávání paliva.
3. Protipožární systémy, indikátory kouře a požáru.
4. Kyslíkové vybavení letounu, nouzové vybavení v letounu.
5. Vrtulníky - základy konstrukce, rotory, transmise, vrtulové listy.
6. Polovodičová technika v letadle, logické obvody.
7. Rozvod elektrické energie v letadle.
8. Zdroje elektrického proudu, baterie.
9. Generátory stejnosměrného proudu, startér-generátor.
10. Generátory střídavého proudu, pohon konstantních otáček.
11. Transformátory, měniče, usměrňovací jednotky.
12. Motory stejnosměrné, asynchronní, synchronní, regulace otáček a výkonu.
13. Rozvod proudu, sběrnice.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Příklady odmrazovacích systémů letadel.
2. Příklady palivových soustav letadel.
3. Schémata protipožárních systémů a senzorů.
4. Příklady nouzového vybavení letounu.
5. Příklady konstrukce vrtulníků.
6. Převody číslicových soustav.
7. Příklady rozvodů elektrických soustav.
8. Vlastnosti baterií.
9. Příklady generátorů stejnosměrného proudů.
10. Příklady generátorů střídavých proudů.
11. Schémata transformátorů, ausměrňovacích jednotek.
12. Motory stejnosměrné, asynchronní, synchronní.
13. Schémata rozvodů proudů.