Detail předmětu

Letecký zákon a předpisy I

FSI-CLDAk. rok: 2022/2023

Letecký zákon a předpisy zahrnuje informace o mezinárodních úmluvách a organizacích, o letové způsobilosti letadel, o jejich státní příslušnosti a poznávacích značkách, o způsobilosti leteckého personálu, o letecké informační službě, o letištích, o usnadňování formalit, o pátrání a záchraně, o ochraně mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy, o šetření leteckých nehod, o předpisu PART-FCL a o národním právu. Pravidla létání - platnost hlavních norem a jejich uplatňování: Postupy pro letový provoz - postupy pro provádění letů ( postupy pro odlet, postupy pro přiblížení, postupy pro vyčkávání, postupy pro nastavení výškoměru, provozní postupy pro odpovídač sekundárního přehledového radaru), které jsou závazné pro všechny výkonné letce a pracovníky civilního letectví ČR: Letové provozní služby (a Pravidla létání a letové provozní služby) - cíle a členění letových provozních služeb a jejich hlavní provozní činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá teoretické poznatky a dovednosti z oblasti leteckého práva a leteckých předpisů, potřebné pro výkon funkce profesionální pilot v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

žádné speciální požadavky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška jsou uděleny na základě prokázání znalostí v písemných testech. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI a zkušebního řádu ÚCL.

Učební cíle

Seznámit posluchače se základními dokumenty a předpisy, které se týkají provozu letadel a letových provozních služeb a připravit tak studenty k vykonání zkoušek pro získání ATPL(A) na ÚCL ČR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou v této formě studia povinné. Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách. Absenční hodiny lze nahradit po dohodě s přednášejícím.

Základní literatura

Chlebek, J. a kol.: Letecký zákon a postupy ATC ,Brno 2006 (CS)
Nařízení EU č. 1178/2011, ČÁST/PART FCL (CS)
Jeppesen GmbH: Air Law, Theoretical Knowledge Manual ATPL, 2002 (EN)

Doporučená literatura

Letecká informační služba: L-1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 (CS)
Letecká informační služba: L - 4444 (CS)
Letecká informační služba: L-8168 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezinárodní úmluvy a organizace. Letová způsobilost letadel.
2. Státní příslušnosti poznávací značky letadel. Způsobilost leteckého personálu.
3. Letecká informační služba. Letiště I .
4. Letiště II. Usnadňování formalit.
5. Pátrání a záchrana. Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy.
6. Šetření leteckých nehod. Předpis PART-FCL.
7. Národní právo. Pravidla létání L-2.
8. Postupy pro letový provoz Doc.8168 - úvod, def. a zkratky. Postupy pro odlet.
9. Postupy pro přiblížení. Postupy pro vyčkávání.
10.Postupy pro nastavení výškoměru, provozní postupy pro SSR. ATS L-11 - úvod, definice.
11.ŘLP. LIS.
12.Pohotovostní služba, RNP. Pravidla létání a letové provozní služby L-4444.
13.ACC,APP, TWR. LIS, Pohotovostní služba, Využití radaru v ATS.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezinárodní úmluvy a organizace.Letová způsobilost letadel.
2. Státní příslušnosti poznávací značky letadel.Způsobilost leteckého personálu.
3. Letecká informační služba.Letiště I .
4. Letiště II.Usnadňování formalit.
5. Pátrání a záchrana.Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy.
6. Šetření leteckých nehod.Předpis PART-FCL .
7. Národní právo.Pravidla létání L-2.
8. Postupy pro letový provoz Doc.8168 - úvod, def. a zkratky.Postupy pro odlet.
9. Postupy pro přiblížení.Postupy pro vyčkávání.
10.Postupy pro nastavení výškoměru, provozní postupy pro SSR.ATS L-11 - úvod, definice.
11.ŘLP.LIS.
12.Pohotovostní služba, RNP. Pravidla létání a letové provozní služby L-4444.
13.ACC,APP, TWR. LIS, Pohotovostní služba, Využití radaru v ATS.

eLearning