Detail předmětu

Konstrukce a systémy letadel I

FSI-CKSAk. rok: 2022/2023

Řízení letadla, požadavky, síly v řízení, prostředky odlehčení, vyvažování, varovná zařízení.Hydraulické systémy letadel, požadavky, parametry přenosu tlakové energie. Hydraulické tlakové systémy s regulací tlaku a průtoku, pracovní, záložní a nouzové systémy. Prvky hydraulických systémů, jejich činnost, konstrukce, parametry a charakteristiky.Vzduchové systémy. Systémy klimatizace, požadavky, regulace teploty a vlhkosti vzduchu. Odledńovací systémy, palivové.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti hydraulických a pneumatických soustav letadel. Dále pak o odmarazovacích a palivových soustavách. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování teoretických zkoušek pro následný pilotní výcvik.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky a termodynamiky. Absolvování předmětu DLT- Základy konstrukce letadel.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Klasifikovaný zápočet je na základě výsledku testu.

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům znalosti o soustavách letounu tak, aby pochopili jejich funkci z hlediska vlastnosti, spolehlivosti a bezpečnosti letového provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.

Základní literatura

Kulčák a kol.: Učební texty ATPL(A) Všeobecné znalosti letounů 1.díl, CERM Brno, 2002 (CS)
AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012 (EN)

Doporučená literatura

Třetina, K.: Letadlové instalace I. a II. díl VA Brno, 1985 (CS)
Čalkovský, A., Pávek, J., Daněk, V.: Konstrukce a pevnost letadel, I. a II. VA Brno,1985 (CS)
Moir, I., Seabringe, A.: Aircraft systems, John Wiley and Sons, Ltd, 2008 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


1. Základní koncepce letounů.
2. Základní konstrukce letadel.
3. Vzduchové systémy, zdroje a rozvod tlakového vzduchu.
4. Klimatizace.
5. Přetlakování.
6. Hydraulické systémy letadel, parametry přenosu tlakové energie.
7. Hydraulické tlakové systémy, záložní a nouzové systémy.
8. Prvky hydraulických systémů, jejich činnost a charakteristiky.
9. Systémy řízení pohybu letounu, brzdové systémy.
10. Řízení letadla – vyšší systémy.
11. Zavádění a úprava sil do řízení, varovná zařízení.
12. Metody údržby letadel.
13. Letecké materiály.