Detail předmětu

Teorie managementu

FP-RtmDAk. rok: 2022/2023

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management. Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Předmět je zaměřen na strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a aplikaci managementu

Prerekvizity

Znalost podnikového managementu v rozsahu přednášek I a II, všeobecná znalost ekonomických věd.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou: přednáška, týmové a individuální presentace, řízená diskuse, workshopy. Přednášky zvaných odborníků - "best practices".

Způsob a kritéria hodnocení

Teoretická znalost moderního pokročilého managementu a jeho praktické aplikace, znalost přednášené problematiky, znalost studijních textu a doporučené literatury. Rozprava k seminární práci a vykonání zkoušky.
Bodové hodnocení:
1. Zpracování písemné práce 50 bodů
2. Vykonání zkoušky 50 bodů
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba, aby student získal alespoň 75 bodů.

Osnovy výuky

Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce.
Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.
Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus.
Produkční management a operační management.
Systémový přístup.
Kontingenční přístup.
Management změn.
Znalostní management.
Procesní management.
Time management.
Humen resources management.
Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace

Učební cíle

Vytvořit předpoklady pro studenty doktorského studia pochopit a aplikovat podstatu oboru a pochopit teoretické přístupy k managementu dávající možnost zpracovat doktorskou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučená účast na soustředěních, vypracování seminární práce.

Základní literatura

DONNELLY,J., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M. Management, Praha: Grada Publishing, 1997, ISBN 80 -7169-422-3, 821 s. (CS)
DRUCKER, Peter, F. Výzvy managementu pro 21.století, Praha: Management Press, 2001, ISBN 80-7261.021X, s.187 (CS)
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 296 s. ISBN 80-7261-143-7 (CS)
ŠMÍDA, F. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. 300 s. ISBN 978-80-247-1679-4 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předpokládané typy způsobů výuky:

1. Přednáška.
2. Individuální studium.
3. Týmová a individuální prezentace.
4. Workshop.
5. Prezentace zvaných odborníků - "best practices".