Detail předmětu

Teorie managementu

FP-RtmDAk. rok: 2022/2023

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management. Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Předmět je zaměřen na strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a aplikaci managementu

Prerekvizity

Znalost podnikového managementu v rozsahu přednášek I a II, všeobecná znalost ekonomických věd.

Literatura

DONNELLY,J., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M. Management, Praha: Grada Publishing, 1997, ISBN 80 -7169-422-3, 821 s. (CS)
DRUCKER, Peter, F. Výzvy managementu pro 21.století, Praha: Management Press, 2001, ISBN 80-7261.021X, s.187 (CS)
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 296 s. ISBN 80-7261-143-7 (CS)
ŠMÍDA, F. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. 300 s. ISBN 978-80-247-1679-4 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou: přednáška, týmové a individuální presentace, řízená diskuse, workshopy. Přednášky zvaných odborníků - "best practices".

Způsob a kritéria hodnocení

Teoretická znalost moderního pokročilého managementu a jeho praktické aplikace, znalost přednášené problematiky, znalost studijních textu a doporučené literatury. Rozprava k seminární práci a vykonání zkoušky.
Bodové hodnocení:
1. Zpracování písemné práce 50 bodů
2. Vykonání zkoušky 50 bodů
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba, aby student získal alespoň 75 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce.
Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.
Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus.
Produkční management a operační management.
Systémový přístup.
Kontingenční přístup.
Management změn.
Znalostní management.
Procesní management.
Time management.
Humen resources management.
Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace

Cíl

Vytvořit předpoklady pro studenty doktorského studia pochopit a aplikovat podstatu oboru a pochopit teoretické přístupy k managementu dávající možnost zpracovat doktorskou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučená účast na soustředěních, vypracování seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor