Detail předmětu

Team and Company Development

FP-BBCDEAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností a kompetencí. Studenti zakládají reálnou týmovou firmu a rozjíždí reálné projekty. Důraz je kladen na rozvoj týmu, vlastní rozvoj, aspekty založení a rozvoje firmy, organizaci, plánování, kontrolu, identifikaci podnikatelských příležitostí, marketing, výzkum a validaci a rozjezd projektu, finanční aspekty, základy rozvoje značky. Klíčovým výstupem je rovněž pochopení vazeb při rozhodování podnikatele na základě analýzy založených na průzkumu trhu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají praktickou znalost právních, manažerských a podnikatelských aspektů, technik, metod a principů založení a řízení rozvoje týmové firmy. Studenti si osvojí principy týmové komunikace a využití dialogu v učení a řešení problému. Studenti se naučí realizaci projektů v rámci firmy. Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro rozvoj a řízení týmu.

Prerekvizity

Vstupními předpoklady pro kurz Business Competence Development jsou základní znalosti dílčích podnikatelských oblastí na úrovni vysokoškolského vzdělání a dovednosti v oblasti komunikace a týmové spolupráce. Přínosné jsou rovněž získané zákaznické zkušenosti v tržním prostředí. Kurz je úzce propojen s předměty Marketing a Principles of Entrepreneurship.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je organizovaná formou týmových cvičení a workshopů. Důraz je kladen na praktický tréning, prezentace, řešení problémů, dialog a coaching. Významnou roli příprava studentů v týmech a individuální práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení zahrnuje průběžné hodnocení výstupů a hodnocení finální prezentace a obhajoby. Hodnocení zohledňuje práci v týmu i individuální výstupy.

Hodnocení týmové práce:

 • Založení a rozvoj týmové firmy – 40% (až 40 bodů)
 • Rozvoj vlastních projektů – 40% (až 40 bodů)
 • Zapojení do rozvoje programu – 10% (až 10 bodů)

Hodnocení individuálních výstupů

 • Zpracování samostatného projektu – 10%  (až 10 bodů)

Finální hodnocení je uzavřeno v rámci meetingu týmu v průběhu zkouškového období. Studenti zde prezentují rozvoj firmy a projektů. Požadavky na prezentaci budou uvedeny v e-learningu a budou diskutovány v rámci praxe. Výsledná známka vychází z bodů získaných v jednotlivých oblastech a je v souladu s ECTS principy.

Účast na týmových cvičeních a dalších aktivitách je povinná, konkrolovaná a je zahrnuta v závěrečném hodnocení. Studenti mohou chybět maximálně na čtyřech aktivitách za semestr, včetně aktivit probíhajících během zkouškového období, s výjimkou finální prozentace. Tyto čtyři absence je možné nahradit dodatečnými projekty a úkoly zadanými vyučujícím. Pokud nebudou kompenzovány, jsou za každou takovou absenci strženy dva body z finálního skóre.
ABSENCE PŘEKRAČUJÍCÍ 4 TÝMOVÁ CVIČENÍ/AKTIVITY znamená NEABSOLVOVÁNÍ předmětu.

Osnovy výuky

Výuka je organizována dle postupného vývoje týmu, firmy a projektů a zaměřuje se na následující oblasti:

 • Založení firmy – právní, manažerský a podnikatelský pohled
 • Realizace projektu založení firmy
 • Specifika týmové firmy
 • Nastavení systému plánování, organizování a kontroly
 • Individuální a týmové role
 • Prezentace a komunikace týmové firmy
 • Rozvoj business projektů v týmové firmě
 • Principy týmové komunikace a vedení dialogu

Učební cíle

Cílem předmětu je založení a rozvoj funkční týmové firmy, vytvořit podmínky pro rozvoj týmu a rozvíjet projekty studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na týmových cvičeních a dalších aktivitách je povinná, konkrolovaná a je zahrnuta v závěrečném hodnocení. Studenti mohou chybět maximálně na čtyřech aktivitách za semestr, včetně aktivit probíhajících během zkouškového období, s výjimkou finální prozentace. Tyto čtyři absence je možné nahradit dodatečnými projekty a úkoly zadanými vyučujícím. Pokud nebudou kompenzovány, jsou za každou takovou absenci strženy dva body z finálního skóre.
ABSENCE PŘEKRAČUJÍCÍ 4 TÝMOVÁ CVIČENÍ/AKTIVITY znamená NEABSOLVOVÁNÍ předmětu.

Základní literatura

EGWALI, Mayokun, Catherine. The Competent Entrepreneur: How to Hack Your Way to Competence Through Quality Training at Low Or No Cost. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.

Doporučená literatura

DOEPFER, Benedict C. Co-Innovation competence: A strategic approach to entrepreneurship in regional innovation structures. Springer Science & Business Media, 2012.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK-E bakalářský

  obor BAK-ESBD , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je organizována dle postupného vývoje týmu, firmy a projektů a zaměřuje se na následující oblasti:

 • Založení firmy – právní, manažerský a podnikatelský pohled
 • Realizace projektu založení firmy
 • Specifika týmové firmy
 • Nastavení systému plánování, organizování a kontroly
 • Individuální a týmové role
 • Prezentace a komunikace týmové firmy
 • Rozvoj business projektů v týmové firmě
 • Principy týmové komunikace a vedení dialogu