Detail předmětu

Teaching Practice

FP-ppDEAk. rok: 2022/2023

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

Pedagogická praxe slouží především k rozvinutí prezentačních a pedagogických dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP-CME-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
    , 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor