Detail předmětu

Bussiness analysis

FP-IbaPAk. rok: 2022/2023

Students will gain knowledge and skills from the area of Data Science and Business Intelligence  enabling effective business analysis and transformation of source data into information usable in managerial decision-making, including the subsequent interpretation (presentation) of results.

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Business Intelligence, Znalostní management, Management informačních systémů a Projektový management

Osnovy výuky

1. Architecture of organizational data - business, application, data / information, technology, business and solutions. Influences between individual layers.
2. Data principles - data structures, data categories, usability in BA tasks.
3. Unstructured data, Big Data, Specific data sources.
4. Principles of analytical thinking - identification of problems, requirements, business needs, understanding of business.
5. Principles of analytical thinking - sources and approaches to solutions, presentation of solutions.
6. Business management by area - the purpose and content of the various areas of management, principles of corporate performance management, relationship between management areas and their impact on BA requirements.
7. The essence of business metrics (indicators and their corresponding dimensions) and their use in management areas.
8. Data Management.
9. Preparation of pilot analytical application on selected topic - banks, insurance companies, industry, energy.
10. Implementation of a pilot analytical application in an environment chosen by the student (eg Power BI, Power Pivot).

Základní literatura

DOHNAL, J. - POUR, J. IT v řízení podniku, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 2016, 978-80-7431-160-4
TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V. Integrované řízení výroby : od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci, Praha, Grada Publishing, 2014, 978-80-247-4486-5

Doporučená literatura

JOHN, T. - MISRA, P. Data lake for enterprises : leveraging lambda architecture for building enterprise data lake, Birmingham, Packt Publishing, 2017, 978-1-78728-134-9

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor