Detail předmětu

Business projekt

FP-SbpzPAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je řešení komplexních projektů z oblasti podnikové praxe. Využívá principů projektové výuky a učení se na bázi řešení problémů. Studenti mají možnost formulovat si vlastní projekt související s rozvojem zvoleného podniku, případně využít projektů zadávaných k řešení spolupracujícími podniky. Pro formulaci zadání projektu se využívá návaznost na ostatní studované předměty a případně také na řešené semestrální projekty. Předmět je založen na týmovém řešení projektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět rozvíjí týmové dovednosti, poskytuje prostor pro rozvoj manažerských kompetencí, stejně jako prostor pro rozvoj analytických dovedností. Studenti rozvinou svoji schopnost formulovat řešení a navrhnout postup realizace. Z hlediska profesního je klíčovým aspektem to, že zaměření projektů si studenti volí dle vlastního uvážení tak, aby se rozvíjeli v oblastech, které považují pro svůj odborný profil za nejvýznamnější. Předmět je zařazen ve volitelné formě v rámci prvních třech semestrů studia a studenti si ho mohou zvolit ve kterémkoli semestru, případně i opakovaně.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Podmínkou absolvování předmětu je absolvování týmových konzultací dle osnovy předmětů a úspěšná obhajoba projektu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Podmínkou absolvování předmětu je absolvování týmových konzultací dle osnovy předmětů a úspěšná obhajoba projektu.

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Podmínkou absolvování předmětu je absolvování týmových konzultací (formou online videokonferencí) dle osnovy předmětů a úspěšná obhajoba projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět probíhá formou konzultací s vyučujícím a formou samostatné práce na projektu. V průběhu probíhají čtyři typy konzultací:
1. Úvodní zadávací konzultace zaměřená na charakteristiku problému. Výsledkem je základní formulace zadání.
2. Konzultace zvolené metodiky řešení problému a postupu řešení. Výsledkem je schválený projekt s důrazem na postup řešení, harmonogram řešení a očekávané výstupy.
3. Konzultace průběhu řešení. Cílem je průběžná kontrola a korekce postupu.
4. Prezentace a obhajoba řešení projektu. Cílem je hodnocení řešení projektu a zpětná vazba k výsledkům a průběhu zpracování.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům prostor pro rozvoj praktických dovedností při řešení komplexních projektů přesahujících rámec jednotlivých předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a soustředění kombinované formy studia je povinná a kontrolovaná. Každá neúčast na předepsané formě výuky je hodnoceny srážkou pěti bodů z finálního hodnocení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor