Detail předmětu

Business projekt

FP-SbplKAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je řešení komplexních projektů z oblasti podnikové praxe. Využívá principů projektové výuky a učení se na bázi řešení problémů. Studenti mají možnost formulovat si vlastní projekt související s rozvojem zvoleného podniku, případně využít projektů zadávaných k řešení spolupracujícími podniky. Pro formulaci zadání projektu se využívá návaznost na ostatní studované předměty a případně také na řešené semestrální projekty. Předmět je založen na týmovém řešení projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět rozvíjí týmové dovednosti, poskytuje prostor pro rozvoj manažerských kompetencí, stejně jako prostor pro rozvoj analytických dovedností. Studenti rozvinou svoji schopnost formulovat řešení a navrhnout postup realizace. Z hlediska profesního je klíčovým aspektem to, že zaměření projektů si studenti volí dle vlastního uvážení tak, aby se rozvíjeli v oblastech, které považují pro svůj odborný profil za nejvýznamnější. Předmět je zařazen ve volitelné formě v rámci prvních třech semestrů studia a studenti si ho mohou zvolit ve kterémkoli semestru, případně i opakovaně.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování předmětu je absolvování minimálně jedné konzultace z každého ze čtyř typů konzultací.

Osnovy výuky

Předmět probíhá formou konzultací s vyučujícím a formou samostatné práce na projektu. V průběhu probíhají čtyři typy konzultací:
1. Úvodní zadávací konzultace zaměřená na charakteristiku problému. Výsledkem je základní formulace zadání.
2. Konzultace zvolené metodiky řešení problému a postupu řešení. Výsledkem je schválený projekt s důrazem na postup řešení, harmonogram řešení a očekávané výstupy.
3. Konzultace průběhu řešení. Cílem je průběžná kontrola a korekce postupu.
4. Prezentace a obhajoba řešení projektu. Cílem je hodnocení řešení projektu a zpětná vazba k výsledkům a průběhu zpracování.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům prostor pro rozvoj praktických dovedností při řešení komplexních projektů přesahujících rámec jednotlivých předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a soustředění kombinované formy studia je povinná a kontrolovaná. Každá neúčast na předepsané formě výuky je hodnoceny srážkou pěti bodů z finálního hodnocení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor