Course detail

Business project

FP-SbplKAcad. year: 2022/2023

Obsahem předmětu je řešení komplexních projektů z oblasti podnikové praxe. Využívá principů projektové výuky a učení se na bázi řešení problémů. Studenti mají možnost formulovat si vlastní projekt související s rozvojem zvoleného podniku, případně využít projektů zadávaných k řešení spolupracujícími podniky. Pro formulaci zadání projektu se využívá návaznost na ostatní studované předměty a případně také na řešené semestrální projekty. Předmět je založen na týmovém řešení projektu.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Předmět rozvíjí týmové dovednosti, poskytuje prostor pro rozvoj manažerských kompetencí, stejně jako prostor pro rozvoj analytických dovedností. Studenti rozvinou svoji schopnost formulovat řešení a navrhnout postup realizace. Z hlediska profesního je klíčovým aspektem to, že zaměření projektů si studenti volí dle vlastního uvážení tak, aby se rozvíjeli v oblastech, které považují pro svůj odborný profil za nejvýznamnější. Předmět je zařazen ve volitelné formě v rámci prvních třech semestrů studia a studenti si ho mohou zvolit ve kterémkoli semestru, případně i opakovaně.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Podmínkou absolvování předmětu je absolvování minimálně jedné konzultace z každého ze čtyř typů konzultací.

Course curriculum

Předmět probíhá formou konzultací s vyučujícím a formou samostatné práce na projektu. V průběhu probíhají čtyři typy konzultací:
1. Úvodní zadávací konzultace zaměřená na charakteristiku problému. Výsledkem je základní formulace zadání.
2. Konzultace zvolené metodiky řešení problému a postupu řešení. Výsledkem je schválený projekt s důrazem na postup řešení, harmonogram řešení a očekávané výstupy.
3. Konzultace průběhu řešení. Cílem je průběžná kontrola a korekce postupu.
4. Prezentace a obhajoba řešení projektu. Cílem je hodnocení řešení projektu a zpětná vazba k výsledkům a průběhu zpracování.

Work placements

Not applicable.

Aims

Cílem předmětu je poskytnout studentům prostor pro rozvoj praktických dovedností při řešení komplexních projektů přesahujících rámec jednotlivých předmětů.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Not applicable.

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 1. year of study, summer semester, elective

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, compulsory

Teacher / Lecturer