Detail předmětu

Business Intelligence v podniku

FP-bipKAk. rok: 2022/2023

Předmět podává přehled o principech a přístupech k řešení Business Intelligence (BI) a o možnostech jejich využití v řízení podniku. Vytváří tak předpoklady pro plnění funkce analytiků a konzultantů aplikací určených pro podporu rozhodování v podniku. Pro praktickou část výuky se používá prostředí MS SQL Serveru a jeho integrovaných funkcí BI.  

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení BI (multidimenzionální analýzy, multidimenzionální kostky, včetně přípravy klientských aplikací).  

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí MS OFFICE (Excel, výhodou znalost PowerPivot).  

Způsob a kritéria hodnocení

Studentům je zadán samostatný projekt. Za tento projekt lze získat max. 30 bodů.

Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 15 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou za max. 60 bodů. Účast na zkoušce je povinná. 

 

Osnovy výuky

1. Principy Business Intelligence (BI) - podstata, hlavní komponenty řešení BI, základní přístupy k řešení BI. (hodinová dotace 2/2)
2. Implementace Business Intelligence - principy datového skladu, dimenzionální modelování, implenetace OLAP databází a kostek, principy dolování dat. (hodinová dotace 2/6)
3. Aplikační oblasti Business Intelligence - hlavní aplikační oblasti použití, uživatelské aplikace. (hodinová dotace 2/8)
4. Ekonomika Business Intelligence - náklady na řešení, efekty a efektivnost řešení, měření a modely řízení hodnoty BI řešení. (hodinová dotace 2/2)
5. Řešení projektů BI - řízení podnikové informatiky, řízení BI, datová kvalita. (hodinová dotace 2/2)

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy Business Inteligence (BI), vývoj v BI, postavení v architektuře IS/ICT, implementací úloh BI a získání praktických dovedností s analytickými částmi BI.   

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích není povinná.
 

Základní literatura

Pour, J., Maryška, M,. Pour, J.: Business Intelligence v podnikové praxi, Professional Publishing 2012, 276s. ISBN 978-80-7431-065-2
Munoz Mark, J.: Global Business Intelligence, Taylor & Francis Ltd 2017, 262s. ISBN 9781138203686

Doporučená literatura

Novotný, O., Pour, J., Slánský D.: Business Intelligence, Jak využít bohatství ve vašich datech. Praha: Grada 2005, 256s. ISBN 80-247-1094-3
Barilla, J., Simr, P., Sýkorová, K.: Microsoft Excel 2016 Podrobná uživatelská příručka, Brno, Computer Press 2016, 456s. ISBN 978-80-251-4838-9. ISBN e-knihy: 978-80-251-4850-1
Chmelár, M.: Reporting v Power BI, Power Pivot a jazyk DAX, Smart People, spol. s r.o. 2018, ISBN: 978-80-9773078-0-6

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy Business Intelligence (BI) - podstata, hlavní komponenty řešení BI, základní přístupy k řešení BI. (hodinová dotace 2/2)
2. Implementace Business Intelligence - principy datového skladu, dimenzionální modelování, implenetace OLAP databází a kostek, principy dolování dat. (hodinová dotace 2/6)
3. Aplikační oblasti Business Intelligence - hlavní aplikační oblasti použití, uživatelské aplikace. (hodinová dotace 2/8)
4. Ekonomika Business Intelligence - náklady na řešení, efekty a efektivnost řešení, měření a modely řízení hodnoty BI řešení. (hodinová dotace 2/2)
5. Řešení projektů BI - řízení podnikové informatiky, řízení BI, datová kvalita. (hodinová dotace 2/2)

eLearning