Detail předmětu

Automatizace pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl

FP-APSPAk. rok: 2022/2023

1. Automatizace a robotizace k inovaci pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl
2. Funkce a struktura automatizovaných produkčních systémů
3. Automatizované systémy pro Průmysl 4.0
4. Automatizace skladovacích a manipulačních procesů
5. Architektura průmyslového robota a funkce manipulátorů
6. Pohybové prvky a pohony manipulátorů a robotů
7. Úchopové prvky robotů a manipulátorů
8. Taktilní a optická čidla pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl
9. Stanovení charakteru a sledu operací výroby pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl
10. Metoda a struktura manipulačních operací
11. Zásady projektování automatizovaných pracovišť pro Smart průmysl
12. Provozní spolehlivost a údržba automatizovaných systémů a robotů
13. Hodnocení ekonomické efektivnosti pracovišť pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné splnění předmětu je nutné v součtu dosáhnout z průběžného a závěrečného hodnocení minimálně 70 % za níže stanovených podmínek. V průběžném hodnocení lze získat 30 bodů tj. 30 %. V závěrečném hodnocení lze celkem získat 70 bodů tj. 70 %. Celková klasifikace předmětu, tj. body za závěrečné hodnocení (70 - 0) + body z průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0.

Průběžné hodnocení
seminární práce – 20 bodů (tj. 20 %)
prezentace seminární práce – 10 bodů (tj. 10 %)

Závěrečné hodnocení
závěrečný test – 70 bodů (tj. 70 %)

Student prezenční formy studia je povinen na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, splnit povinnou 70% účast. Pokud účast nebude splněná, bude student automaticky klasifikován „F“.

Základní literatura

GARZINOVÁ Romana, Zora JANČÍKOVÁ a Ondřej zimný, Základy automatizace technologických procesů v teorii. 1. vyd. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. 179 s.. ISBN 978-80-248-3044-5.
MAREK David, Petr NĚMEC a Václav FRANČE, Automatizace práce v ČR. Proč se (ne)bát robotů. Deloitte. 2018. 38 s.. Dostupné: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/strategy-operations/Automatizace-prace-v-CR.pdf.
GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Ján DOBROVIČ a Radoslav SEMAN. Manažérske praktiky navrhovania produkčných procesov a výrobkov. 1. vyd. Stalowa Wola, Polsko: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2018. 153 s. Vědecká monografie č. 15 810 9. ISBN 978-83-63767-78-5.
KAMPF, Rudolf, Vojtěch STEHEL, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Xiquan LIU, Bihan LI a Wei CUI. Logistics of production processes. University textbook. 1st edition. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2017. 207 s. ISBN 978-80-7468-115-8

Doporučená literatura

KMEC, Ján, Štefan VALENČÍK, Miroslav GOMBÁR, Monika KARKOVÁ a Alena VAGASKÁ. Logistic Approach of Building and Development of Production System. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 145-149. ISSN 0469-6255.
DOBROVIČ, Ján, Miroslav GOMBÁR a Ján KMEC. LOGISTIKA - Základy podnikovej logistiky. prvé. Slovensko: Bookman s.r.o., 2016. 155 s. ISBN 978-80-8165-192-2.
KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Rudolf KAMPF, Soňa RUSNÁKOVÁ, Miroslav GOMBÁR a Jana DEPEŠOVÁ. Průmyslová Logistika ve strojírenství : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-088-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor