Detail předmětu

Academic Writing

FP-awDAk. rok: 2022/2023

Obsah kurzu se zaměří na typické vlastnosti akademického stylu, typických žánrů a funkcí jazyka. Budou procvičovány gramatické struktury, slovní zásoba a odborné termíny, které zajistí adekvátní vyjádření formálního stylu s objektivním přístupem k vědeckým objevům a teoriím. Zásady typických akademických žánrů jako např. abstrakt, resumé, vědecký článek a dizertační práce budou vysvětleny. Budou také objasněny funkce jazyka jako např. popis, argumentace, závěr apod. Bude rovněž vysvětlen rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude formou eseje napsané ve vědeckém stylu na základě individuálního výzkumu v dizertační práci.

Osnovy výuky

The course contents include identification and solution of econometric problems in the field of analysis of time series and cross-sectional data. Students will deepen their knowledge of the use of econometric methods in modelling, estimating, analysing and predicting economic phenomena, thus creating preconditions for sound economic decision-making (especially in the corporate sphere).
Course content:
· Introduction to econometrics and data processing; non-technical introduction to regression; regression model with a single explanatory variable; model of multiple regression;
· Heteroscedasticity; autocorrelation of random components;
· The method of instrumental variables; models of qualitative and limited explained variables;
· Vector autoregressive models; other econometrics methods, models and tools;
· Overview of econometric model applications in enterprise economics.

The course objective is to develop and deepen knowledge, methods and skills in the area of exact means of description and examination of economic dependencies in connection with theoretical approaches of econometric methods that the students will use in their scientific work.

Učební cíle

Cílem kurzu je osvojit si komunikační dovednosti při popisu výzkumu a všeobecných akademických žánrů jako abstrakt, resumé, vědecký článek, dizertační práce. Studenti se budou cvičit ve stylistických dovednostech typických pro psaní akademických textů jako například hedging, reference v textu, a kohezi s cílem dosáhnout odpovídající koherence (smyslu) textů. Studenti budou seznámeni s typickými akademickými žánry a jejich osvojení bude procvičováno. Bude také poukázáno na rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem. Budou objasněny účinné přístupy k vědeckým textům jako je např. objektivita a formální styl.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

ENDERS, W. Applied econometric time series. Fourth edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2015. ISBN 978-111-8808-566.
KOOP, G. Introduction to econometrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. 371 s. ISBN 978-0-470-03270-1.

Doporučená literatura

HILL, R. C., GRIFFITHS, W. E., LIM, G. C. Principles of econometrics. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. xxvi, 758 p. ISBN 978-0470873724.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program DSP-CME-KS doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor