Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací (v angličtině)

FIT-PDIeAk. rok: 2022/2023

Společné charakteristiky distribuovaných prostředí. Principy, algoritmy a systémy distribuovaných výpočtů. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a model distribuovaných algoritmů. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Data-centric computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Učební cíle

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled o moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Půlsemestrální zkouška v rámci přednášky.
 • Hodnocené projekty s obhajobou ve formě prezentace výsledků.

Základní literatura

Kshemkalyani, Singhal: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.

(EN)
Dahlia Malkhi: Concurrency: The Works of Leslie Lamport, ACM Books, 2019. (EN)

B. Burns: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services, O'Reilly Media, 1st edition, 2018.

(EN)

Doporučená literatura

S. Saxena, S. Gupta: Real-Time Big Data Analytics, Packt Publishing, 2016.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MIT-EN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Principy a modely distribuovaných výpočtů
 2. Fyzický a logický čas
 3. Globální stavové a snapshotové algoritmy
 4. Skupinová komunikace
 5. Ověřování v distribuovaných systémech
 6. Algoritmy voleb koordinátora a vzájemného vyloučení
 7. Půlsemestrální zkouška
 8. Virtualizace a cloudové počítání
 9. Programovací model MapReduce a Apache Hadoop
 10. Apache Spark
 11. Apache Flink
 12. Enterprise Service Bus
 13. Distribuované výpočty s BOINC

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.