Detail předmětu

Seminář diskrétní matematiky a logiky

FIT-SDLAk. rok: 2022/2023

Množina, relace a zobrazení, ekvivalence, uspořádání. Algebraické struktury s jednou a dvěma operacemi. Homomorfismy a kongruence. Svazy a Boolovy algebry. Výroková a predikátová logika: syntaxe, sémantika, normální formy formulí, důkaz, teorie, korektnost, úplnost.

Prerekvizity

Kurz je koncipován jako opakování základů, předchozí kontakt s disktrétní matematikou a logikou na vysokoškolské úrovni je tedy vhodný, ne však zcela nutný.

Literatura

Grossman P., Discrete mathematics for computing, Palgrave Macmillan, New York 2002.
Kolibiar, M. a kol., Algebra a príbuzné disciplíny, Alfa, Bratislava, 1992.
Matoušek J., Nešetřil J., Invitation to Discrete Mathematics, Oxford University Press, Oxford 2008.
Sochor, A., Klasická matematická logika, Karolinum, Praha 2001.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný test, k zápočtu je potřeba zíksat 55 bodů ze 100.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je zopakovat a případně doplnit znalost pro informatiku základních pojmů diskrétní matematiky a matematické logiky, procvičit použití základního matematického aparátu a  jazyka.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Písemný test na konci předmětu ohodnocený max. 100 body. Test bude vypsán ve dvou termínech, student tedy může mít až dva pokusy k získání zápočtu (pokud se obou termínů zúčastní).
 • Pokud se student nemůže obou testů z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, bude individuálně přezkoušen.
 • V průběhu semestru mohou být zadány dobrovolné domácí úlohy, bodované dle náročnosti (jejich vypracování není nutné k absolvování předmětu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NISD , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NISY , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NIDE , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NCPS , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NSEC , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NMAT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NGRI , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NNET , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NVIZ , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NSEN , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NMAL , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NHPC , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NVER , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NEMB , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NADE , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  specializace NSPE , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní úvod do množin, relací, a funkcí.            
 2. Základní úvod do množin, relací, a funkcí, cvičení.   
 3. Výroková a predikátová logika.                          
 4. Výroková a predikátová logika, cvičení.               
 5. Logický důkaz a logické systémy.                        
 6. Algebraické struktury s jednou a dvěma operacemi.     
 7. Logické systémy a algebra, cvičení.                  

(seminář beží v prvních 11 týdnech semestru, se čtyřmi  dírami na vnitrosemestrální testy z TIN, MSP, a na svátek)

eLearning