Detail předmětu

Základy práce a studia ve výzkumu a technice 2

FIT-WP2aAk. rok: 2022/2023

Výukové aktivity probíhají na setkáních jednou týdně s Patronem studenta - akademickým pracovníkem, který studentovi pomáhá ve studiu, konzultujte s ním odborné i organizační otázky a pomáhá mu v komunikaci s ostatními akademickými pracovníky. Patron pomáhá studentovi s výběrem předmětů určujících zaměření jeho studia a sestavuje tak s ním jeho "individuální studijní plán". Vedle toho mu pomáhá identifikovat mezery ve znalostech, které by mu komplikovaly studium předmětů a směřuje ho k individuálnímu studiu, kterým tyto mezery překlene.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Přehled o organizaci studia na FIT VUT. Pochopení samostatné inženýrské práce a samostudia. Výběr vhodných volitelných předmětů, které utvoří koherentní a zvládnutelný individuální studijní plán studenta.

Komunikace s Patronem. Sebeorganizace a plánování vlastního studia a zaměření.

Způsob a kritéria hodnocení

Setkávání s Patronem.

Učební cíle

Pomoci studentovi, často přicházejícímu do anglického magisterského programu ze zahraniční instituce, zorientovat se ve způsobu organizace studia na FIT VUT a zdárně zahájit svoje magisterské studium na FIT VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MIT-EN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výukové aktivity probíhají na setkáních jednou týdně s Patronem studenta - akademickým pracovníkem, který studentovi pomáhá ve studiu, konzultujte s ním odborné i organizační otázky a pomáhá mu v komunikaci s ostatními akademickými pracovníky. Patron pomáhá studentovi s výběrem předmětů určujících zaměření jeho studia a sestavuje tak s ním jeho "individuální studijní plán". Vedle toho mu pomáhá identifikovat mezery ve znalostech, které by mu komplikovaly studium předmětů a směřuje ho k individuálnímu studiu, kterým tyto mezery překlene.