Detail předmětu

Technická angličtina pro pokročilé

FEKT-MPC-TAPAk. rok: 2022/2023

Náplní předmětu je zaměření na specifické oblasti gramatiky nezbytné pro aktivní použití v technických překladech a vědeckých článcích, podpořené rozvojem a rozšířením odborné slovní zásoby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student rozšíří svou slovní zásobu technické angličtiny. Ujasní si významové a kontextové nuance odborných výrazů. Je schopen pracovat s odborným textem jak po stránce obsahové, tak formální a stylistické. Je schopen precizně formulovat a organizovat myšlenky tak, aby odpovídaly odbornému technickému stylu vyjadřování. Vytříbí své znalosti gramatiky a její praktické aplikace na odborný text.

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni B2 SERR

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují čtení a analýzu technických textů, technické poslechy, překlady, studentské prezentace, konverzace a aktivní účast na hodině.

Způsob a kritéria hodnocení

70% účast, průběžné plnění úkolů
Zápočtový test (max.40 bodů, min.24)
Zkouška: prezentace v průběhu semestru (60 bodů max.)

Osnovy výuky

Automated design
Vyjadřování příčiny a následku (slovesa, spojky, nominalizace)
Optoelektronika
Přítomná participia, minulá participia, vyjadřování účelu a důvodu
Technická prezentace
Rekonstrukce textu na základě poznámek z poslechu, parafráze obsahu, shrnutí hlavních myšlenek
Elektronické měření
Složená podstatná jména, pasívum
Audio kódování
Inverze, spojovací výrazy, spojky
Design of advanced integrated circuits
Software designed radio

Učební cíle

Předmět poskytuje studentům rozšíření znalostí a praktické aplikace gramatiky a odborné slovní zásoby na úrovni B2-C1 SERR se zaměřením na technické texty v elektrotechnice a informatice.

Základní literatura

Badecka-Kozikovska, M. (2015) English for Students of Electronics and Telecommunications: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)
Gójska, G. (2004) Technical Grammar: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)
Maciejewska, J., Kucharska-Raczunas, A. (2012) Information Technology for Students of Technical Studies: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor