Detail předmětu

Vzájemný převod A/D signálů

FEKT-MPC-ADPAk. rok: 2022/2023

Přesné předzpracování analogového signálu, paralelní převodníky se spínanými odporovými sítěmi a se spínanými proudovými zdroji, paralelní a sériové převodníky D/A, nepřímé převodníky D/A, převodníky s cyklickou záměnou odporů, komparační převodníky A/D, kompenzační převodníky A/D, integrační převodníky A/D, sigma-delta převodníky, převodníky U/f.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:
- orientovat se ve výběru analogových obvodů pro přesné předzpracování signálů jako jsou elektronicky přepínatelné zesilovače, analogové multiplexery či demultiplexery
- bude seznámen s filtračními obvody určenými pro spolupráci s A/D a D/A převodníky
- bude umět navrhnout a aplikovat vzorkovače s pamětí
- bude rozumět parametrům A/D převodníků a bude schopen navrhnout řešení s různými typy A/D převodníků
- bude rozumět parametrům D/A převodníků a bude je schopen s nimi navrhnout řešení či analyzovat jejich vlastnosti
- seznámí se s řešením dalších typů převodníků jako např. převodníky U/F

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti analogových a digitálních obvodů. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a experimentální cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Ve cvičeních může student získat až 20 bodů. Vlastní zkouška je písemná a student za ni může získat až 80 bodů. Zkouška je zaměřena na orientaci v návrhu jednodušších řešení obvodů pro A/D a D/A převodníky a na schopnost analyzovat složitější integrované struktury A/D či D/A převodníků.

Osnovy výuky

1. Obvody pro přesné předzpracování signálů:
1.1 Zesilovače s elektronicky přepínatelným zesílením, přesné analogové multiplexery a demultiplexery, filtrační obvody pro A/D a D/A převodníky
1.2 Vzorkovače s pamětí: parametry a obvodová řešení
2. D/A převodníky:
2.1 Parametry D/A převodníků
2.2 Obvodová řešení D/A převodníků
3. A/D převodníky:
3.1 Parametry A/D převodníků
3.2 Obvodová řešení A/D převodníků
4. Převodníky U/F

Učební cíle

Pochopit základními principy analogově digitálních a digitálně analogových převodníků, seznámit se s řešením a vlastnostmi integrovaných převodníků a s možnostmi jejich aplikací. Orientovat se v přesných obvodech pro předzpracování signálu jako např. elektronicky přepínatelné zesilovače, analogové multiplexery a demultiplexery signálů, antialiasingové filtry, vzorkovače s pamětí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Experimentální cvičení jsou povinná. Řádně omluvená zmeškaná cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v jiném termínu, obvykle v zápočtovém týdnu.

Základní literatura

VRBA, Kamil. Vzájemný převod A/D a D/A signálů - část 1. Elektronický učební text. Brno: VUT v Brně 2017 (CS)
HÁZE, J. a kol. Teorie vzájemného převodu analogových a číslicových signálů. Učební text. Brno: VUT v Brně 2010. (CS)

Doporučená literatura

VRBA, Kamil a KUBÁNEK, David. A/D a D/A převodníky pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO, Brno: VUT v Brně 2015 (CS)
TIEZE, Ulrich a SCHENK, Christoph. Electronic Circuits. Design and Applications. Heidelberg: Springer 1999 (CS)
ANALOG DEVICES: Data Converter - Reference Manual. Norwood: Analog Devices 2015 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-TIT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning