Detail předmětu

Speciální měřicí metody

FEKT-DPC-TE1Ak. rok: 2022/2023

Principy nukleární magnetické resonance a zobrazování na bázi magnetické resonance. Diagnostické možnosti MR. Principy základních zobrazovacích měřicích sekvencí. Programy pro zpracování, simulaci a řízení MR experimentu. Elektronický systém MR tomografu. Příprava MR experimentu. Magnetické pole MR tomografu. Vytváření definovaných gradientních magnetických polí. Charakterizování nanostruktur makroskopickým měřením. Metody pro mapování magnetických polí na bázi MR zobrazení a měření magnetické susceptibility. Tomografické obrazy a jejich zpracování se zaměřením na MRI, CT a ultrazvuk. Obecné otázky technické diagnostiky. Diagnostika elektroizolačních systémů. Přesnost elektrických měření. Nízkoúrovňová měření. Fotonické senzory. Biofotonika.

Výsledky učení předmětu

Znalost vybraných měřicích metod a schopnost jejich dalšího vývoje.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Literatura

Chizhik, V. I., Chernyshev, Y. S., Donets, A. V., Frolov, V. V., Komolkin, A. V., & Shelyapina, M. G. (2014). Magnetic resonance and its applications. Springer International Publishing. (CS)
Webb, A. G. (Ed.). (2016). Magnetic Resonance Technology: Hardware and System Component Design. Royal Society of Chemistry. (CS)
Mispelter, J., Lupu, M., & Briguet, A. (2015). NMR probeheads for biophysical and biomedical experiments: theoretical principles & practical guidelines, 2nd edition. Imperial College Press. (CS)
Rao, D. K. (Ed.). (2014). Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Theory, Applications and Technology. Nova Publishers. (CS)
Mobli, M., & Hoch, J. C. (Eds.). (2017). Fast NMR Data Acquisition: Beyond the Fourier Transform. Royal Society of Chemistry. (CS)
Blümich, B., Haber-Pohlmeier, S., & Zia, W. (2014). Compact NMR. Walter de Gruyter. (CS)
Low Level Measurement Handbook, 7th Edition. Keithley Instruments, USA 2013. Dostupné na: https://www.testequity.com/documents/pdf/keithley/KeithleyLowLevelHandbook_7Ed.pdf (CS)
Kalantar-Zadeh, K. (2013). Sensors: an introductory course. Springer Science & Business Media. (CS)
Santos, J. L., & Farahi, F. (Eds.). (2014). Handbook of optical sensors. CRC Press. (CS)
Fraden, J. (2016). Handbook of Modern Sensors - Physics, Designs, and Applications. Springer Science & Business Media. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky kombinované se semináři. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové hodnocení předmětu 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Principy nukleární magnetické resonance a zobrazování na bázi magnetické resonance.
2. Diagnostické možnosti MR.
3. Principy základních zobrazovacích měřicích sekvencí.
4. Programy pro zpracování, simulaci a řízení MR experimentu.
5. Elektronický systém MR tomografu. Příprava MR experimentu.
6. Magnetické pole MR tomografu. Vytváření definovaných gradientních magnetických polí.
7. Charakterizování nanostruktur makroskopickým měřením.
8. Metody pro mapování magnetických polí na bázi MR zobrazení a měření magnetické susceptibility.
9. Tomografické obrazy a jejich zpracování se zaměřením na MRI, CT a ultrazvuk.
10. Obecné otázky technické diagnostiky. Diagnostika elektroizolačních systémů. Přesnost elektrických měření.
11. Nízkoúrovňová měření.
12. Fotonické senzory.
13. Biofotonika.

Cíl

Seznámit se se speciálními měřicími metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky stanoví garant předmětu. Studijní výsledky jsou ověřovány průběžně během semestru na základě diskuze.Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor